KRAFT

Norwea advarer Siv Jensen mot å ikke høre på Stortinget

Om fornybarutbygging.

Vindressursene og ikke skattleggingen bør avgjøre hvor vindkraften bygges, mener Norwea.
Vindressursene og ikke skattleggingen bør avgjøre hvor vindkraften bygges, mener Norwea. Bilde: Vestas
Øyvind LieØyvind LieJournalist
11. feb. 2014 - 08:43

ELSERTIFIKATER

  • Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av fornybar kraft i tillegg til kraftprisen får en inntekt fra salg av elsertifikater.
  • Strømkundene må til slutt betale for elsertifikatene, men den kraftkrevende industrien og enkelte andre kunde­grupper slipper.
  • Markedet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020

I et intervju med Teknisk Ukeblad før helgen ga statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet uttrykk for at det er viktigere å sikre et godt og sammenhengende skattesystem enn at det bygges like mye ny fornybar energi i Norge som i Sverige.

Bakgrunnen for uttalelsene var at svenske kommuner som eier vindkraft får ekstremt lukrative skattefradrag. Det gjør at de kan bygge vindkraft selv om investeringene ikke er lønnsomme ut fra strømpris og elsertifikatpris alene.

Norsk vindkraftforening (Norwea) har advart mot at en stor andel av investeringene i det felles elsertifikatmarkedet vil gå til Sverige om ikke skattehullet tettes.

Det vil innebære at norske strømkunder betaler massive subsidierer til svenske kraftkommuner, siden norske og svenske strømkunder deler broderlig på sertifikatregningen (se faktaboks).

Les også: Se installasjonen av verdens kraftigste vindmølle

Halvparten til Norge

Norwea reagerer nå kraftig på uttalelsene fra Næsje.

– La oss bare gjøre én ting aldeles klinkende klart for statssekretæren. Det er ikke opp til verken Olje- og energidepartementet eller Finansdepartementet å endre målet et samlet Storting vedtok i forbindelse med avtalen mellom Sverige og Norge, nemlig at man skal legge til rette for at minst halvparten av utbyggingen skal komme i Norge, sier Andreas Thon Aasheim i Norwea til Teknisk Ukeblad.

Han viser til innstillingen til loven om elsertifikater, hvor det blant annet heter:

«Komiteen vil understreke betydningen av at det legges godt til rette for at en kan realisere Norges halvdel av produksjonsmålsettingen om 26,4 TWh ny fornybar elproduksjon gjennom god tilrettelegging hva angår elementer som konsesjonspolitikk, saksbehandlingstid, tilgang på overføringsnett, utbyggingskostnader og kostnader ved nettilknytning».

Aasheim er enig med statssekretæren i at elsertifikatmarkedet skal utløse investeringer der de kaster mest av seg.

– Men det bør avgjøres av vindressursene, ikke skatteleggingen, sier han.

Avviser kritikken

Teknisk Ukeblad kontaktet Finansdepartementet for å få kommentar Næsje til kritikken fra Norwea. Men der var beskjeden at det er Olje- og energidepartementet som skal svare.

Energiminister Tord Lien (Frp) avviser overfor Teknisk Ukeblad at regjeringen i sertifikatsaken ikke tar hensyn til Stortingets vedtak.

Lien minner om at Stortinget ikke krever at halvparten av utbyggingen skal komme i Norge, men at det som kreves er at det skal legges til rette for det. Og nettopp det mener Lien regjeringen gjør, ved å prioritere arbeidet med å gi konsesjoner til nye kraftverk og nødvendig nettutbygging.

Når det gjelder skattepolitikken, understreker Lien at det er Finansdepartementets ansvaret for den, og at det var bred politisk enighet om å unnta skattespørsmål fra avtalen da den ble vedtatt. Men Lien opplyser at Norge nå har bedt svenskene om informasjon i saken.

Viktig ny rapport

Energiministeren mener Norwea kunne ventet med sin kritikk til etter at de ser hva Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten presenterer i ettermiddag om forslag til endringer i elsertifikatordningen.

Vil det bli foreslått endringer i skattesystemet der?

– Nei, men det vil styrke tilliten til elsertifikatordningen, sier Lien, uten å ville utdype før rapporten presenteres i ettermiddag.

– Illojalt

Bransjeorganisasjonen Energi Norge er også svært misfornøyd med det svenske skattehullet. Informasjonssjef Aslak Øverås viser til at det blir bygget langt mer vindkraft i Sverige enn i Norge.

– Det er helt avgjørende at regjeringen setter inn tiltak for å jevne ut de skattemessige konkurranseforskjellene. Det holder ikke med konsesjoner, hvis utbyggerne ikke finner lønnsomhet i de planlagte prosjektene. Da ender vi opp med kun å subsidiere svensk næringsutvikling, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han viser også til at et eget ekspertutvalg i det svenske finansdepartementet allerede i juni i fjor konkluderte med at dagens avgiftsunntak for vindkraft er konkurransevridende.  Utvalget foreslo å fjerne ordningen, men den svenske regjeringen fulgte altså ikke opp forslaget.

– Vi mener det er illojalt mot intensjonen i sertifikatordningen at den svenske regjeringen unnlater å gjøre noe med denne åpenbart konkurransevridende ordningen. Når de skattemessige rammevilkårene for utbygging av vindkraft er betydelig bedre i Sverige enn i Norge, undergraver det to vesentlige prinsipper i elsertifikatavtalen med Sverige, nemlig at ordningen skal være teknologinøytral og at den skal bidra til at de samfunnsøkonomisk beste prosjektene blir bygget først, sier Øverås.

Les også:

Hemmelig dokument kan vise at elektrifisering er mye billigere enn selskapene påstår

Nå godtar Statkraft offentliggjøring av vindkraftproduksjonen på timesnivå

Nå får varmepumpene minstekrav til energieffektivitet  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.