KARRIERE

Norske studenter hedres i utlandet

UNGE HELTER: Dette er et knippe av de norske teknologistudentene som skal lose 10.-klassinger og førsteårs videregående-elever inn i matematikkens og realfagenes verden. Bildet er fra åpningen av Enter-programmet i februar.
UNGE HELTER: Dette er et knippe av de norske teknologistudentene som skal lose 10.-klassinger og førsteårs videregående-elever inn i matematikkens og realfagenes verden. Bildet er fra åpningen av Enter-programmet i februar. Bilde: Leif Hamnes

Dette er Enter

  • Studentdrevet motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier er mentorer som har ansvar for matematikktrening og fungerer som rollemodeller for elever fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på videregående nivå.
  • Tilbudet er gratis for elevene og tilbys nasjonalt. Støttes av fagorganisasjonene Tekna og NITO foruten NHO, Matematikksenteret, RENATEsenteret (Nasjonalt senter for realfagsrekruttering) og Kunnskapsdepartementet.
  • Arbeidslivet deltar på elevkvelder i Enter og bidrar med blant annet bedriftspresentasjoner, case-/oppgaveløsning og praktiske øvelser.
  • RENATEsenteret tar seg av det overordnede administrative arbeidet i sprednings- og oppfølgingsfasen til ENTER, og bistår prosjektene med rådgivning i oppstartfasen.

  • Prosjektet har status som prøveordning fram til 2014, videre drift avhenger av dokumentert effekt.

Finansiering og søknadsprosess

  • Det må minimum være 10 elever og to mentorer som deltar for at prosjektet kan falle inn under ordningen.
  • Dette utløser et støttebeløp på 40 000 kroner.
  • Studentene/mentorene kan hver forvente en lønn på 17 000 kroner per semester. Dette baserer seg på 20 undervisningstimer pluss forberedelser.
  • Neste søknadsfrist (gjelder høstsemesteret) er 15. april.

Prisen kommer i kategorien Developing the Future Workforce, og blir delt ut under 10th International Education and Business Partnership Conference i Toronto 25-28 april.

Les om prosjektet her: De skal redde realfagene

– Trenger å smake på kaffen

I Enter-programmet underviser realfagstudenter elever fra 15-18 år i realfag som en mentorordning, der elevene oppsøker de høyere utdanningsinstitusjonene og ikke omvendt. Renatesenterets leder Camilla Nereid begrunnet i februar dette grepet slik:

– Dette er én av de klareste erfaringene vi har trukket fra prosjektene som allerede eksisterer: Det at elevene besøker universitetene og høyskolene, fanger opp stemningen og inntrykk derfra – kanskje tilmed smaker på kaffen i kantina – har vist seg å være helt sentralt for effekten av tiltaket, sier Camilla Nereid.

Les også: Avviser at elevene er dårligere i realfag

NHO-ros

Det prisvinnende programmet er en videreutvikling av lignende, eksisterende tiltak ved NTNU og UiO (henholdsvis Seire- og Tenk-programmene) til en nasjonal modell.

– Prisen er først og fremst en heder til engasjerte realfagsstudenter som gir av seg og sin tid for å spre kunnskap om et fag de brenner for, sier Svein Oppegaard, direktør i Arbeidslivspolitikk i NHO.

FORVENTNINGER: Både NHO-direktør Svein Oppegaard, forskningsminister Tora Aasland og NITO-president Marit Stykket har høye håp for Enter-prosjektet.Han er stolt over prosjektet.– Å styrke et svekket realfag er av den største nødvendighet for å gi oss hendene og hodene som skal gi oss teknologien vi trenger for å opprettholde verdiskapingen, sier Oppegaard.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.