Norsk teknologi skaffer gass til Europa

Det norske teknologiselskapet Econnect Energy skal levere to overføringsenheter som vil sikre raskere gassforsyning til europeiske kunder.

Norsk teknologi skaffer gass til Europa
Econnect Energy testet den første IQuay (dakalt UTS) ved Herøya høsten 2017. En taubåt førte UTS til skute-siden, der den festet seg med vakuumfortøyning. Foto: Econnect Energy

Selskapet Econnect Energy har utviklet en flytende overføringsenhet, kalt IQuay, som ikke krever store og omfattende kaianlegg når flytende gass (LNG) skal overføres mellom produksjonsanlegg og transportskip, eller fra skip til mottaksanlegg og gassrørledningsnett.