OFFSHORE

Norsk teknikk på nye dyp

– Dette er det første store utbyggingsprosjektet på dypt vann utenfor Vest-Afrika. For første gang er vi systemleverandør for et så stort felt på slike dyp, sier senior prosjektleder Bjørn Sættenes i FMC Kongsberg Subsea (FKS).

Vanndybden på feltet varierer mellom 1200 og 1500 meter. Prosjektet har krevd mye utvikling, men Sættenes påpeker at utgangspunktet var godt. Forut for tildelingen for snaut tre år siden gjennomførte selskapet et treårig utviklingsprosjekt for dypvannsutstyr, med en kostnadsramme på om lag 100 millioner kroner.

De siste åtte månedene har tre store skipninger blitt sendt av gårde – det tredje skipet med drøye 1600 tonn utstyr til Angola. Likevel er dette bare en del av utstyret som trengs til de 30 undervannsbrønnene kontraktene foreløpig omfatter. Den økonomiske totalrammen utgjør om lag 250 millioner dollar, eller drøye to milliarder kroner.

Les mer om saken i TU 6 på nett og papir fra 8. februar.

Les mer om: