OLJE OG GASS

Norsk petroleum kan få klimasmell

Metanlekkasjene fra amerikanske gassbrønner er opptil 1000 ganger høyere enn antatt.

Miljødirektoratet varsler opprydning i anslagene om metanutslipp fra norske installasjoner.
Miljødirektoratet varsler opprydning i anslagene om metanutslipp fra norske installasjoner. Bilde: Ole Jørgen Bratland/Statoil
5. mai 2014 - 14:33

Flere oppsiktsvekkende forskningsresultater den siste tiden viser at utslippene av den svært potente klimagassen metan trolig er sterkt underrapportert i en rekke land.

Nå varsler norske myndigheter opprydning i utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon.

– Vi ser at de rapporterte utslippene av metan varierer mye fra installasjon til installasjon.  Vi er kjent med at metode og utslippsfaktorer som benyttes for bestemmelse av utslipp av metan er gamle . For flere av utslippskildene er de lite representative. Vi mener at utslippstallene for metan fra norsk sokkel kan være for lave, sier seksjonsleder Hanne-Marie Øren i Petroleumsseksjonen I Miljødirektoratet.

Metanbom

Teknisk Ukeblad Den farligste klimagassen måles ikke om hvordan metanutslipp blir beregnet utfra modeller.

Store forskjeller mellom modellene gjør at utslippstallene varierer sterkt for gassanlegg av samme type, avhengig av hvor det ligger i verden og hvilken utslippsfaktor som ligger til grunn.

Et anlegg i Europa vil for eksempel komme bedre ut enn et amerikansk anlegg, ifølge professor Edgar Hertwich ved Institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU.

Han er en av forfatterne bak den siste delrapporten fra FNs klimapanel, og sa til Teknisk Ukeblad at en av de største skuffelsene i arbeidet med den siste FN-rapporten var forvirringen rundt metanutslippene.

– Det kan hende vi bommer med mye, sa Hertwich om utslippstallene.

Metan utgjør mellom 10 og 20 prosent av de globale klimautslippene.

Den er sterkere enn CO2 per enhet, ved at den har 25 ganger så stor klimapåvirkning, og 34 ganger så stor hvis vi tar med indirekte effekter gjennom påvirkning på atmosfærekjemien.

I ytterste konsekvens kan den nye utviklingen som viser at klimautslippene er langt høyere enn antatt, snu om på oppfatningen om at det er et spesielt godt klimatiltak å erstatte kull med gass.

Se også: Se oljebransjens «klima-skrytevideo»

Avslørte metanutslipp med fly

Forskere ved Stanford og Harvard konkluderte i en artikkel i tidsskriftet Science tidligere i år med at utslippene fra amerikansk gassproduksjon trolig er minst 50 prosent høyere enn miljømyndighetene i USA har i sine rapporter. Nå forteller nok en forskningsrapport om feilrapportering av metanutslipp fra gassproduksjon.

Forskerne ved University of California har innhentet data ved å fly i en kilometers høyde over en rekke anlegg for utvinning av naturgass i det sørvestlige Pennsylvania.

Flyvningen foregikk over et 2800 kvadratkilometer stort område. Undersøkelsene viste at metanutslippene fra brønnene var 100 til 1000 ganger høyere enn det amerikanske miljødirekoratets estimat, ifølge Los Angeles Times.

Forskerne fant videre ut at de største metanlekkasjene skjedde i borefasen. Ekspertene har hittil trodd at utslippene er størst i andre deler av produksjonen som ved fracking, stenging og transport.

Les også: Klimaekspertene gir oss 15 år på å snu utviklingen  

Boremetoder avgjør

Den siste studien peker også på at boringen skjer gjennom lag av kull som inneholder metan, og at dette kan være grunnen til de høye metanutslippene.

Forskerne spekulerer også på om ukonvensjonelle teknologier som underbalansert boring kan være årsaken. I slike tilfeller vil trykket i borehullet være lavere enn grunnen rundt, noe som gjør at metan lettere kan lekke ut.

Underbalansert boring er av det norske Oljedirektoratet blitt fremmet som viktig for å få opp utvinningsgraden, og få mer petroleum ut av de eksisterende feltene.

Les også:

Kartlegger enkeltinstallasjoner

Det amerikanske miljødirektoratet (EPA) har fått til dels sterk kritikk for sine beregningsmetoder. Oil and Gas Journal skrev nylig om en kommende hvitbok fra EPA der det trolig kan bli endringer i beregningen og dermed utslippstallene for metan.

Miljødirektoratet her i Norge har fulgt den internasjonale diskusjonen om metan tett.  Usikkerheten knyttet til utslippstallene for metan ble blant annet omtalt i handlingsplanen for å få bukt med såkalte kortlevede klimadriver.

– Vi er godt kjent med problemstillingen, og følger nøye med på arbeidet og diskusjonene som foregår knyttet til metanutslipp internasjonalt. Prosjektet som settes i gang i 2014 vil kunne bidra til sikrere tall fra norsk sokkel i framtiden, sier Hanne Marie Øren.

Målet med den varslede gjennomgangen er å kartlegge utslippene av metan fra de enkelte offshoreinstallasjonene.  Direktoratet opplyser at man er i dialog med bransjen om gjennomføringen. 

Les også: 

– Norsk klimapolitikk er en bløff

Kjørte 10.000 kilometer i frityroljedrevet bil til stengte Statoil-porter

 

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.