KLIMA

Norsk næringsliv trenger et krafttak på klimarapportering!

For tredje år på rad har PwC undersøkt hvordan de 50 største selskapene på Vestlandet jobber med bærekraft og om de er i takt med kravene og forventningene som ligger i Parisavtalen. Resultatet er nedslående.

Klimaendringene representerer en av verdens største utfordringer. For å løse denne utfordringen trengs et næringsliv som har oversikt over hvordan de påvirker klima og som jobber målrettet for å redusere sine klimagassutslipp, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser et butikkvindu i Glasgow kledt med klima-aktivist Greta Thunbergs kjente «sitering» av verdens toppledere.
Klimaendringene representerer en av verdens største utfordringer. For å løse denne utfordringen trengs et næringsliv som har oversikt over hvordan de påvirker klima og som jobber målrettet for å redusere sine klimagassutslipp, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser et butikkvindu i Glasgow kledt med klima-aktivist Greta Thunbergs kjente «sitering» av verdens toppledere. Foto: Alberto Pezzali, AP Photo, NTB
7. des. 2021 - 13:00

Det er ingen klimaledere blant de 50 største selskapene. En tilsvarende analyse av Norges største selskaper viser at kun 5 av Norges 100 største selskap har klimakutt i tråd med Parisavtalen.

Klimaendringene representerer en av verdens største utfordringer. For å løse denne utfordringen trengs et næringsliv som har oversikt over hvordan de påvirker klima og som jobber målrettet for å redusere sine klimagassutslipp.

I tråd med Parisavtalen skal Norge og verden bli et nullutslippssamfunn. Dette betyr at næringslivet må omstilles og at alle selskaper må ha oversikt over sine klimagassutslipp for å kunne definere og implementere en strategi for å redusere utslipp.

Må kjenne egne utslipp

Hva betyr dette i praksis?

  • Det betyr at alle virksomheter må ha oversikt over sine direkte og vesentlige indirekte utslipp (scope 1-3).
  • En må sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse.
  • Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Dette er Skiftmodellen.

I tillegg bør en vurdere når virksomheten skal være klimanøytral og bli klimapositiv. De mest progressive virksomhetene har allerede begynt å rydde opp etter seg. For eksempel har Microsoft allerede satt en tydelig retning for sin virksomhet med et ambisiøst mål. I 2030 vil Microsoft være klimapositiv, og innen 2050 vil de fjerne alle utslipp tilsvarende det selskapet har sluppet ut, enten direkte eller ved elektrisk forbruk, siden de ble grunnlagt i 1975. I forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow ser vi at flere kommer etter og kunngjør ambisiøse mål, ikke bare for å redusere, men også rydde opp i sine historiske utslipp.

Felles forståelse

Det foregår mye bra klima- og bærekraftsarbeid i norsk næringsliv, og god rapportering er en hygienefaktor som må være på plass for å bygge tillit til alle interessenter og tilrettelegge for målrettet arbeid med utslippsreduksjoner.

Effektiv klimaledelse gjøres også gjennom strategisk samarbeid mellom konkurrenter for å skape felles forståelse og rammeverk innen bransjer. Nylig tok Sweco og Muliconsult et prisverdig initiativ for rådgivende ingeniører og inviterte Asplan Viak, DNV, Norconsult og Rambøll med for å utarbeide et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av klimagassutslipp. Uten en felles forståelse for hva som skal inkluderes i et selskaps klimagassregnskap, er det umulig å sammenligne utslipp mellom virksomheter.

Å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen er en stor jobb, fullspekket av muligheter, men uten å ha gode tall på hvor vi står i dag, blir en vanskelig jobb enda vanskeligere. Derfor mener jeg det er så viktig å stramme inn rapporteringskravene for næringslivet.

Norske virksomheter må nå ta et krafttak for å vise at en som et minimum følger Parisavtalen.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.