Sivilingeniør varsler Forbrukertilsynet om grønnvasking i treindustrien. «En intens, nasjonal lobby»

Miljødeklarasjonene for trematerialer forteller ikke hele sannheten, advarer Max Vittrup Jensen.

Sivilingeniør varsler Forbrukertilsynet om grønnvasking i treindustrien. «En intens, nasjonal lobby»
Bruken av massivtre er unødvendig høy i Norge, mener Max Vittrup Jensen. Skogen bruker 60 til 120 år på å reetablere seg etter flatehogst. Montasje: Knut Bjørheim (bilder fra NTB og Hent)

Teknisk Ukeblad har fått tilgang til et varsel sivilingeniør Max Vittrup Jensen har levert inn til Forbrukertilsynet. Med utgangspunkt i et webinar som organisasjonen Bygg i tre avholdt 16. juni, beskylder han både Bygg i tre og hele den norske treindustrien for grønnvasking.