SKIP

Norsk mobilkran veltet over tysk ubåt. Krangler om hvem som skal betale

Strid om sikkerhetssystem.

Mobilkranen veltet over tårnet på den tyske ubåten i 212A-klassen i Kristiansand.
Mobilkranen veltet over tårnet på den tyske ubåten i 212A-klassen i Kristiansand. Foto: Fædrelandsvennen

Det blir fort dyrt når en militær ubåt blir skadet. Sommeren 2013 veltet en mobilkran over tårnet på U-35, en tysk ubåt i 212A-klassen, i Kristiansand.

Mandag starter rettssaken der det tyske militærverftet Thyssenkrupp Marine Systems (TkMS) krever 15 millioner for skadene på ubåten fra et norsk transportfirma.

Saken ble først omtalt av Fædrelandsvennen.

Norges nye ubåter fra TkMS vil være basert på 212-designet.

Prøvedykk i Norskerenna

Kristiansands-firmaet Peter Løvaas Transport hadde leid ut mobilkranen av typen Kato KR-250 til det tyske verftet. Den ble brukt grytidlig om morgenen 30. juli 2013 da ubåten lå til kai i Kristansand, i forbindelse med prøvedykk i Norskerenna.

Kranen ble brukt til å løfte i land en kabel som ble brukt til elektrisk tilførsel til ubåten, ifølge en foreløpig granskingsrapport som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

I rapporten heter det at kranen var rigget for løft mens den sto på hjul, men at kranen sikkerhetssystem ikke var rigget for et slikt løft. Støttebena var helt inntrukket og oppkjørt.

Faksimile: Arbeidstilsynet

Kranen vred seg trolig vred sideveis da den veltet og kranens bom ble liggende på ubåtens tårn, ifølge rapporten fra Southern Marine som gransket ulykken for det tyske verftet. De rekonstruerte blant annet velten samme sommer.

Granskerne pekte i sin foreløpige vurdering av årsakene til ulykken blant annet på at instruksjonsboken til kranens sikkerhetssystem var på norsk - og at sikkerhetssystemet var programmert for bruk av fire støtteben i fullt utkjørt posisjon.

Krangler om sikkerhetssystem

Verftet svarte med å saksøke transportfirmaet.

Sentralt i saken er deres påstand om at transportfirmaet ga verftets tyske kranfører beskjed om «ikke å røre programmeringen av kranens sikkerhetssystem». Konsekvensen var at sikkerhetssystemet alltid var programmert for løft med støttebeina fullt utkjørt, ifølge verftet.

De påstår videre at kranføreren på grunn av dette ikke ville bli varslet ved løft der kranens støttebein ikke var kjørt helt ut.

Verftet hevder at deres kranfører fikk mangelfull opplæring i bruk av mobilkranen. De hevder at transportfirmaet avsluttet opplæringen etter to og en halv time, selv om tyskerne hadde bestilt fem timer opplæring.

«Den bakenforliggende årsaken til at kranen veltet og at mobilkranens støtteben ikke var kjørt ut, var imidlertid den mangelfulle opplæringen (...)», skriver verftets advokat til retten.

De mener at kranføreren ville blitt varslet om at kranen var i ferd med å velte dersom han hadde fått opplæring i programmering av sikkerhetssystemet.

Skylder på stress

Kristiansands-selskapet og deres forsikringsselskap mener at de ikke kan lastes for kranvelten.

De mener velten skjedde fordi verftets kranfører hadde dårlig tid, var stresset og glemte å sette ut støttebeina på mobilkranen.

Videre mener de at det ble presisert at støttebeina alltid måtte stå helt ute.

«Den tyske kranføreren forklarte til politiet at han den aktuelle morgenen 'følte at han var under press' og 'at han måtte skynde seg'», skriver transportselskapets advokat til retten. 

De mener at det virker som at alle sikkerhetsforanstaltninger ble satt til side for å få gjort lastejobben raskest mulig.

Styreleder Ole Roar Larsen i Peder Løvås transport viser til det han uttalte til Fædrelandsvennen og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Det er riktig at det er en uenighet mellom partene. Denne uenigheten skal rettsapparatet nå ta stilling til. Siden saken skal opp for retten ønsker jeg ikke å si noe mer enn det, uttalte han til avisen. 

Flere problemer

Kranvelten i 2013 skulle ikke bli siste gang den tyske marinen fikk trøbbel med sine ubåter.

I fjor høst vakte det internasjonal oppsikt da landet ikke hadde noen operative ubåter.

Det skjedde etter at U-35s x-ror ble alvorlig skadet i en grunnstøting i norsk farvann.

Da hadde dette en periode vært den eneste operative ubåten til den tyske marinen.

Les mer om: