OLJE OG GASS

Norsk klimarapport mener «storstilt» oljeutvinning i nord bryter med Grunnloven

Men oljebransjen tror Stortinget og regjeringen har kontroll.

Lisensene som er utlyst i 23. konsesjonsrunde (rosa) kan være grunnlovsstridige å dele ut, mener fersk rapport fra Norsk klimastiftelse.
Lisensene som er utlyst i 23. konsesjonsrunde (rosa) kan være grunnlovsstridige å dele ut, mener fersk rapport fra Norsk klimastiftelse. Bilde: Statoil
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
10. mai 2016 - 06:00

«Storstilt» utvinning av olje og gass i Arktis, samt tildeling av lisenser i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde vil bryte med Grunnloven.

Det er en av konklusjonene i den relativt ferske rapporten som Norsk klimastiftelse har publisert.

Rapporten er utarbeidet av professor ved institutt for privatrett, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Beate Sjåfjell, og Anita Halvorsen, professor ved University of Denver.

– Ny eller storstilt olje- og gassutvinning i Arktis er ikke i samsvar med de relevante folkerettslige traktaters hensikt og formål og det går imot EUs og folkerettens mål om en global bærekraftig utvikling, heter det blant annet.

Rapporten kan leses i sin helhet her (ekstern lenke).

– Må ligge under bakken

I sammendraget går det frem at rapporten har brukt Norge som case, som en av de arktiske statene.

– (…) Storstilt olje og gassutvinning vil stride mot FNs klimakonvensjon, generelle miljøprinsipper, Havrettskonvensjonen, Biomangfoldskonvensjonen, samt internasjonale menneskerettighetsavtaler- og erklæringer, herunder FNs erklæring om urfolks rettigheter.

– Det vil også stride mot EU-traktatenes mål om bærekraftig utvikling, heter det.

Vis mer

De to forskerne skriver videre at drøftelsen av spørsmålet om nye og omfattende olje- og gassprosjekter i Arktis, sett i lys av Norges internasjonale forpliktelser, EØS-rettslige forpliktelser og spesielt den forsterkede grunnlovsbestemmelsen, fører til en konklusjon om at storstilt olje- og gassutvinning i Arktis er lovstridig.

– Dette begrunnes i kunnskapen om at mesteparten av de kjente olje- og gassressurser må bli liggende under bakken om vi skal klare å holde oss under togradersgrensen.

– Logiske og åpenbare konsekvenser av dette er at vi må avstå fra å utvinne fossilt brensel som utvinnes ved bruk av de mest forurensende metodene og i de mest sårbare områdene, hvor utnyttelse vil kunne medføre størst negativ påvirkning på miljø og menneskerettigheter, samt bidra til de største klimaendringene, ifølge rapporten.

Grunnlovens §112, annet ledd

Forskerne skriver også at Norge – rettslig sett – ikke kan dele ut lisenser for utvinning av fossilt brensel i de områder av Arktis som er under norsk jurisdiksjon.

– Den norske staten er også, som majoritetseier i Statoil, forpliktet til å forhindre at Statoil søker om eller anvender lisenser i andre arktiske områder, ifølge rapporten.

I konklusjonen skriver forskerne:

– I vurderingen av Norge som case, er det vanskelig å erklære 23. konsesjonsrunde klart og direkte rettsstridig på grunnlag av internasjonale og europeiske forpliktelser. Når vi derimot analyserer dette tilfellet i lys av den reviderte Grunnloven § 112, som er en gjennomføring av Norges folkerettslige og europeiske miljø-, klima- og menneskerettsforplikter, finner vi grunnlag for en klarere konklusjon.

– Dersom den norske staten, som varslet, tildeler utvinningslisenser for olje og gass i nye områder av Barentshavet ved den 23. konsesjonsrunden, vil dette være grunnlovsstridig. Den norske stat overholder ikke sin plikt etter internasjonal, europeisk og nasjonal rett om gjennomføring av en tilfredsstillende konsekvensutredning, hvor effekten på det lokale miljøet og betydningen for klima skal vurderes i lys av føre-var-prinsippet og prinsippet om solidaritet med fremtidige generasjoner. Dette er et brudd på Grunnloven § 112 annet ledd.

– Ikke behov for å gå i polemikk

Teknisk Ukeblad har spurt oljebransjens egen organisasjon, Norsk olje og gass, om hva de synes om rapportens konklusjoner og om de tar rapporten seriøst.

Regionsjef for Nord-Norge, Geir Seljeseth, uttaler:

– I norsk oljenæring forholder vi oss til at et solid flertall i regjering og Storting er fullt i stand til å operere i henhold til Grunnloven. Vi forholder oss til at konsesjonsrunder og tildelinger på norsk sokkel gjøres i henhold til norsk regelverk og norsk lovgiving, sier Seljeseth.

– Utover det har vi ikke noe behov for å gå i polemikk med disse påstandene, sier han.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.