IT

Norsk kalkulator kan redusere vannforbruk i store mengder

Kalkulator: Ved å legge inn ulike verdier i PC-programmet får en svar på hva en har mulighet til å spare. (Skjermdump).
Kalkulator: Ved å legge inn ulike verdier i PC-programmet får en svar på hva en har mulighet til å spare. (Skjermdump). Bilde: Skjermdump
Håvard ZeinerHåvard Zeiner
9. juni 2014 - 03:31

Smart Water Cluster

  • Smart Water Cluster er en midtnorsk næringsklynge som utvikler løsninger for vannrensing og vannbehandling for et globalt marked.
  • Klyngen består av rundt 30 bedrifter og har nærmere 1000 ansatte.
  • Utvikler gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen vann og avløp for mindre og avgrensede områder.
  • Boligfelt, høyhus, skip og hotellområder er de viktigste arbeidsområdene.
  • Mottar støtte fra Arena-programmet.

– Mange steder brukes vann av topp kvalitet til alt. Det er egentlig ganske bakvendt med tanke på at en mangler vann mange steder i verden, sier seniorrådgiver Johan Berg Pettersen i Misa.

Misa står for miljøsystemanalyse, og siden oppstarten for syv år siden har selskapet gitt mange råd til det offentlige og det private næringsliv.

Nå er de i gang med å rulle ut et stort program på vann.

Ifølge Misa kan hver husholdning redusere vannforbruket med minst 20 prosent ved å gå over til vakuumtoalett, dusj med luftdyser, mer effektive hvitevarer og droppe varmtvannsbereder.

Les også: Kalkulatoren får nytt liv med apper og berøringsskjerm

Lanseres snart

Misa har på oppdrag for Smart Water Cluster laget en programvareløsning for vannledelse i boliger. Energisparing er ett av målene i programmet i kalkulatoren, som en håper å presentere i løpet av 2014.

I kalkulatoren legger en inn bosted, antall innbyggere, hvor vannet hentes fra og størrelsen på husholdningen. Deretter får en grafisk fremstilling av hvor mange kubikkmeter vann en kan spare ved å bruke vannet på en annen måte.

Smart Water Cluster jobber med hvordan en kan få smartere og mer effektive vannløsninger, særlig ved gjenbruk av gråvann.

Les også: – I prinsippet kan vi produsere ferskvann på havbunnen

Smartere vannforbruk: Slik ser Misa for seg hvordan vi redusere vannforbruket vårt. Med gjenbruk og ulike renseprosesser mener Misa at vi kan redusere minst 20 prosent av dagens vannforbruk (Skjermdump).
Smartere vannforbruk: Slik ser Misa for seg hvordan vi redusere vannforbruket vårt. Med gjenbruk og ulike renseprosesser mener Misa at vi kan redusere minst 20 prosent av dagens vannforbruk. Skjermdump / Misa

USA interessert

Et redusert vannforbruk gir også mindre press på kommunal vanninfrastruktur, og derved lavere kostnader for en allerede presset kommuneøkonomi.

Verktøyet inneholder informasjon fra en rekke land i verden, noe som gjør at det har et internasjonalt potensial.

I begynnelsen av april møtte Misa representanter for et amerikansk selskap innenfor offentlig forvaltning og forsvarsindustri. De så betydelig potensial for teknologien. I USA er det mer aksept for slik nytenking.

– I Norge er vi konservative og mer knyttet til kommunale planprosesser. Her er det et langt løp å endre hvordan vi tenker på vannfronten. Dette er ikke månelandingsteknologi, men skal en få det til å fungere, kreves det samarbeid og tenkning utenfor boksen, sier Pettersen.

Han viser blant annet til kampflybasen på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Her er det enorme jordbruksarealer og stort behov for vann til tekniske formål. Men til dette trengs ikke vann med drikkevannskvalitet. Det samme gjelder vann som blir brukt i norske vannklosetter.

I dag finnes det eksempler på smarte vannløsninger blant annet i Frankfurt, flere byer i Kina og i Dubai.

Det norske vannettet må rustes betydelig opp i årene som kommer. Mange steder er vedlikeholdet på etterskudd. Ifølge beregninger fra bedriftene i vannbransjen renner en tredjedel av vannet ut av ledningsnettet før det når frem til forbrukerne.

Les også: Den farligste klimagassen måles ikke

Vann blir viktig: – På sikt kan vann bli en like viktig bransje som olje er i dag, sier seniorrådgiver Johan Berg Pettersen i Misa. Misa

Flere jobber sammen

Misa er et av selskapene i Smart Water Cluster, som er en midtnorsk næringsklynge og medlemsforening. Den består av ulike teknologiske bedrifter som utfyller hverandre.

Misa ble medlem i fjor, og en av «medlemsfordelene» er at teknologibedriftene i klyngen leverer et vidt spekter av vannløsninger.

Dette gjør innhenting av kunnskap mer effektiv, samtidig som tidsbruken fra skissestadiet til ferdig produkt kortes ned.

Vannbehandling er i dag på vei til å bli en av verdens største næringer. Dette har sammenheng med kraftig befolkningsvekst og betydelig økning i levestandard. Dette gjør sitt til at vannbehovet øker raskt. Pettersen i Misa er sikker på at vannbransjen bare blir viktigere og viktigere i tiden som kommer.

– På sikt kan vann bli en like viktig bransje som olje er i dag, sier han.

Enova er positive til Misas nye kalkulator.

– Vi er positive til det meste som kan redusere energibruken. Dette gjelder også en slik kalkulator, gitt at den blir effektiv. Faktorer som installasjonskostnader, driftssikkerhet med mer er ikke klarlagt og har noe å si for potensialet, sier kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova.

Les også:

Verdens raskeste wifi når nye høyder

Snart kan du holde telefonsamtaler via Mac-en

Dette er nøkkelen for å lykkes med innovasjon  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.