Norsk Industri mobiliserer for havvind: – Starten på et industrieventyr

Store eksportmuligheter for norsk leverandørindustri, viser ny undersøkelse.

Norsk Industri mobiliserer for havvind: – Starten på et industrieventyr
Offshore vind er i rask vekst over hele Europa. Foto: Paul Langrock/Ørsted

Norsk industri er svært godt posisjonert for å ta markedsandeler innen havvind. Det mener bransjeorganisasjonen Norsk Industri som nå utreder potensialet sammen med leverandørindustrien.