OLJE OG GASS

Norsk Industri kritisk til statsbudsjettet

Anders J. Steensen
15. okt. 2008 - 07:41

Bransjesjef Rolf Hestenes i Norsk Industri fortviler over årets forslag til statsbudsjett.

– De totale bevilgningene til forskning og utvikling i petroleumsnæringen er nær halvert i forhold til planen som er lagt i Konkraft. Dette vil gå ut over norsk eksport, sier han.

Promille

De totale bevilgningene er på knappe 300 millioner kroner.

– Det er 0,75 promille av hva regjeringen planlegger å ta inn i skatter og avgifter fra den samme industrien. Jeg setter et spørsmålstegn ved om regjeringsapparatet forstår betydningen av vår industri. Vi skal huske på at FoU-midlene går til leverandørindustrien og i liten grad til oljeindustrien. Og leverandørene er helt avhengig av å få statlige midler til kunne utvikle ny teknologi som kan bidra til å sikre framtiden for norsk oljeindustri, sier Hestenes.

– I stedet forverrer de situasjonen ved å øke skattene for små og mellomstore bedrifter. Dette kan gå ut over mange arbeidsplasser i distriktene, sier Hestenes.

Les også: Kutt i olje-FoU: – Kjipt

Skal sikre staten inntekter

Leder for OG21, Jan Erik Strand, bekymrer seg for regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Vi skal huske på at en stor del av midlene går med til å utvikle teknologi som kan sikre miljøvennlig olje- og gassutvinning utenfor norskekysten og i nordområdene. Mye går også med til å utvikle sikrere teknologi for drift av våre eksisterende felt slik at vi kan hente ut mer ressurser. For å nå målsettingene i OG21 er vi avhengig av at regjeringen følger opp med midler. Vi skal huske på at oljenæringen står for en tredel av statens totale inntekter, sier han.

Les også: Hun er budsjettvinneren

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Foregangsland

Norge og norsk leverandørindustri har hatt stor suksess med satsingene innenfor OG21, som blant annet omfatter FoU-programmene Demo2000 og Petromaks.

– Utlendingene har misunt oss disse programmene. De har bidratt internasjonalt til at norsk industri har fått stort gjennomslag for sine produkter og løsninger. Dersom de tallene jeg sitter med er korrekte, betyr det at vi i 2008 kommer til å eksportere for nær 100 milliarder kroner fra leverandørindustrien. Et viktig bidrag i dette er at ny teknologi gjennom Demo 2000 har blitt testet ut og kvalifisert på norsk sokkel. Det krever et bidrag fra myndighetene, samt at oljeselskapene er med på dugnaden, sier Hestenes.Konkurransen skjerpes

Bransjesjefen frykter at dersom FOU-midlene reduseres kan norsk industri miste fortrinnet det innebærer at utstyret testes ut og kvalifiseres.

– Vi ser at flere land nå følger den norske modellen for FOU til oljeindustrien. Både engelskmennene, amerikanerne og franskmennene trapper opp bidragene til sin egen industri for å kunne ta igjen norsk leverandørindustri. Det betyr hardere konkurranse, og kan sette norske arbeidsplasser i fare, sier Hestenes.

Les også: Statsbudsjettet: - Ikke et kvantesprang for teknologien

Senterpartiet skuffer

Han konstaterer at leverandørindustrien ikke har nådd fram overfor politikerne om hvor viktig den er for landet.

– Særlig er vi skuffet over Senterpartiet, som tidligere var en sterk støttespiller for oljeforskningen, men som i dag ser ut til å ha mistet interessen. Norsk offshoreindustri er viktig for distriktene. Vi ser at sterke klynger bygger seg opp både på Sørlandet, i sentrale østlandsområder, samt på Nordvestlandet, sier han.Ut av landet

Jan Erik Strand er bekymret for utviklingen dersom regjeringen får flertall for sitt budsjettforslag.

– Selv om mye av teknologiutviklingen for dypvannsteknologi har foregått i Norge, er årsaken de gunstige vilkårene det har vært ved at staten har deltatt i finansiering ved FOU. Dersom dette svekkes er det fare for at mange av disse bedriftene flytter FOU-virksomheten til andre land som nå får gunstigere vilkår. Mange av de ledende teknologiselskapene er eid av amerikanerne og det er kun snakk et tre minutters behandling i et styremøte, så er virksomheten flyttet, advarer Strand.

Les også: Mer til seismikk i nord

100 millioner til maritim satsing

Mer til forskning og innovasjon

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.