Norsk Industri: For de verst rammede er det ille – før det blir verre

For hver time som går blir situasjonen kritisk for store deler av norsk industri. For dem som sliter, blir det verre. For dem som foreløpig ikke er rammet, er det dystre utsikter.

Norsk Industri: For de verst rammede er det ille – før det blir verre
Industrien er avhengig av underleverandører for å opprett holde produksjonen og at kunder ikke utsetter eller avbestiller. Tore Stensvold

Interesseorganisasjonen Norsk Industri føler industriens usikkerhet på pulsen. Bildet er ikke entydig, men framtidsutsiktene for dem som foreløpig ikke er hardt rammet, er ikke lystige.