KRAFT

Norges to atomreaktorer kan bli nedlagt

Nedbygging av atomreaktorene på Kjeller og i Halden vurderes.

Nedbygging av atomreaktor på Kjeller skal vurderes.
Nedbygging av atomreaktor på Kjeller skal vurderes. Bilde: Scanpix

Nærings- og handelsdepartementet vil utrede byggingen av et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall.

I en annen utredning skal nedbygging av de to atomreaktorene vurderes, opplyser næringsminister Trond Giske.

– De to utredningene skal gi regjeringen godt grunnlag for å velge et egnet sted for et nytt mellomlager, sier Giske.

Konsulentene som skal lage de to såkalte konseptvalgutredningene (KVU), skal også se på hvordan det ustabile reaktorbrenselet skal håndteres.

Regjeringen trenger dessuten å få vite mer om hvordan det bør ryddes opp den dagen det blir aktuelt å legge ned de norske forskningsreaktorene, ifølge Giske.

Stranden-utvalget har tidligere anbefalt at det bygges et nytt mellomlager for radioaktivt avfall og brensel i Norge.

Utvalget ga også råd om å sende ustabilt brensel til anlegg i utlandet for stabilisering før det returneres til Norge for mellomlagring. Deretter må det finnes en endelig deponiløsning.

Les også:

Finsk kjernekraftreaktor sju år forsinket

Skal teste thorium i Halden

Norsk thorium kan inneholde 120 ganger mer energi enn all olje og gass på norsk sokkel  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.