SØKERLISTE

Norges geologiske undersøkelse skal ansette minst 6 nye ledere

NGU bisto med kvikkleire-ekspertise i Gjerdrum, nå ønsker direktør May Britt Myhr å styrke organisasjonen.

May Britt Myhr er direktør i NGU, nå skal hun ansette flere ledere for å øke kapasiteten i organisasjonen som blant annet bisto med ekspertise under kvikkleire-katastrofen i Gjerdrum.
May Britt Myhr er direktør i NGU, nå skal hun ansette flere ledere for å øke kapasiteten i organisasjonen som blant annet bisto med ekspertise under kvikkleire-katastrofen i Gjerdrum. Foto: Geir Mogen/NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utlyst flere lederstillinger i januar. Etaten som er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet skal ansette ledere innen følgende områder: