BYGG

Norges første boligfelt på vannet: De største husene blir på 200 kvadratmeter

I Horten skal 28 flytende boliger ligge permanent til kai.

Boligene på sjøen vil skille seg fra husbåter ved at de ikke har motor, og de vil være fast og varig forankret til brygga og sjøbunnen. De vil også få egen matrikkel, akkurat som boliger på land.
Boligene på sjøen vil skille seg fra husbåter ved at de ikke har motor, og de vil være fast og varig forankret til brygga og sjøbunnen. De vil også få egen matrikkel, akkurat som boliger på land. Illustrasjon: Marinetek
Knut BjørheimKnut BjørheimJournalist
27. apr. 2019 - 05:15

Horten: Flytende byer seiler opp som et alternativ for land der kystbefolkningen er truet av klimaendringer og havstigning. Andre steder ses det som en løsning på en stadig mer presserende befolkningsvekst. Selv i et grisgrendt land som Norge sysler flere kommuner med tanker om flytende boligområder. I Horten er de kommet lengst.

I Vestfold-kommunens reguleringsplan er det avsatt plass til 28 eneboliger fordelt på tre pirer i Indre havn, rett ved den tidligere marinebasen Karljohansvern. Her satser en gruppe investorer og grunneiere på å legge ut flytende boliger for salg allerede i 2020 eller 2021.

Områdereguleringen. Det blå feltet forvaltes av Indre Havneby AS. Småbåthavna i det grønne feltet er kommunens ansvar. <i>Bilde:  Horten kommune</i>
Områdereguleringen. Det blå feltet forvaltes av Indre Havneby AS. Småbåthavna i det grønne feltet er kommunens ansvar. Bilde:  Horten kommune

– Husene skal ligge i en vinkel som gjør at ingen skjermer utsikten for de andre, sier Hans Olav Tangen.

Han er styreleder og medeier i Indre Havneby AS, et grunneierselskap som har ansvaret for utviklingen og prosjekteringen av de flytende boligene. TU Bygg møter ham på tomten for den nye havnebebyggelsen. Her skal industri- og lagerlokaler rives til fordel for boliger og en strandpromenade med leke- og badeplasser.

Flyteelementer på 250 tonn

Boligene på sjøen vil skille seg fra husbåter ved at de ikke har motor, og de vil være fast og varig forankret til brygga og sjøbunnen. De vil også få egen matrikkel, akkurat som boliger på land. Vann og avløp vil gå gjennom kulverter i flyteelementene som boligene hviler på. Varmevekslere mot sjøvannet skal medvirke til oppvarming av boligene om vinteren.

Husene skal ligge i 45 graders vinkel mot kaia slik at alle får fritt utsyn. <i>Illustrasjon:  Aqua Housing AB</i>
Husene skal ligge i 45 graders vinkel mot kaia slik at alle får fritt utsyn. Illustrasjon:  Aqua Housing AB

Rundt boligene skal det være flytende bølgebrytere, også de i betong. Det skal med andre ord ikke være fare for at inventaret fyker veggimellom når det blåser opp på Oslofjorden.

– Husene vil ha flyteelementer i betong på 250 tonn. Så, nei, de vil ikke bli liggende og vaske i sjøen, sier han.

Høye priser

Tangen omtaler seg som pensjonist, men opererer like fullt som selger og prosjektleder i jern- og metallbedriften Sias. Det var de som bygde den flytende skulpturen «She Lies», som ligger for anker utenfor Operaen i Bjørvika.

Hans Olav Tangen på stranda hvor bryggene med de flytende boligene skal ligge. «Mosseferja» i bakgrunnen. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Hans Olav Tangen på stranda hvor bryggene med de flytende boligene skal ligge. «Mosseferja» i bakgrunnen. Foto:  Knut Bjørheim

Han forteller at pongtongene til de flytende boligene skal konstrueres etter samme prinsipp. Skulpturen er riktignok utført i stål og glass, men også den hviler på en pongtong eller plattform av betong. Selv om skulpturen måler 16 meter på det høyeste, ligger den tilsynelatende støtt i all slags vær.

Ved inngangspartiet vil de flytende boligene være festet til bryggeelementene med fleksible koblinger. Ellers vil de være forankret til sjøbunnen med ankerpunkter og festeinnretninger som følger havnivået.

Alle husene vil ha egen båtplass, de største med plass til havseilere og yachter på opptil 50 fot. Utsalgspriser for boligene er ikke klare, men Tangen antyder høy prisklasse.

– Vi har ikke bestemt oss for leverandør ennå. Men vi ser på tre modeller fra 100 til 200 kvadratmeter, avslører han.

– Hindrer allemannsretten

Én av de få, om ikke den eneste, som reiste motforestillinger mot de flytende boligene da reguleringsplanen for området ble behandlet i 2013, var Nils Henning Hontvedt. Den forhenværende ordføreren var da gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret.

Dette tiltaket innebærer en privatisering av en særdeles attraktiv sjøflate i Hortens indre havneområde.

Nils Henning Hontvedt

– Jeg stemte mot prosjektet fordi jeg mener at det utfordrer allemannsretten, som er målsetningen for alle sjønære områder i kommunen. Dette tiltaket innebærer en privatisering av en særdeles attraktiv sjøflate i Hortens indre havneområde, sier Hontvedt.

– Initiativtakerne viser til at Hortens innbyggertall vokser i en kommune som allerede har den høyeste befolkningstettheten i Vestfold. Hvorfor ikke støtte et pionerprosjekt som kan bidra til å løse et økende boligbehov?

Nils Henning Hontvedt var Hortens ordfører i tre perioder (1999–2011). <i>Foto: Privat</i>
Nils Henning Hontvedt var Hortens ordfører i tre perioder (1999–2011). Foto: Privat

– Befolkningsveksten i Horten er ikke så stor at vi er nødt til å flytte folk ut på sjøen. Siden det ikke er boplikt her, er jeg er redd dette fort kan ende som fritidsboliger for en liten, kjøpesterk gruppe. Arbeiderpartiet foreslo å innføre boplikt for dette feltet som et unntak, men ble dessverre nedstemt, sier Hontvedt.

Sjøboligene i Sælavika er en del av et større utbyggingsprosjekt langs denne delen av Hortens strandlinje. En rekke boligbygg er under etablering inne på land, og en strandpromenade skal sikre tilgang til sjøen og en ny småbåthavn.

Nils Henning Hontvedt understreker at han ikke er imot disse delene av utbyggingen.

Slik skal det bli: Det flytende boligfeltet er del av en større utbygging i Indre havn. <i>Illustrasjon: Marina Housing</i>
Slik skal det bli: Det flytende boligfeltet er del av en større utbygging i Indre havn. Illustrasjon: Marina Housing
Slik ser det ut i dag: Før byggingen kan starte skal sjøbunnen renses etter mange år med utslipp fra militær og maritim virksomhet. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Slik ser det ut i dag: Før byggingen kan starte skal sjøbunnen renses etter mange år med utslipp fra militær og maritim virksomhet. Foto:  Knut Bjørheim

– I min tid som ordfører var jeg pådriver for dette byfornyelses-prosjektet. Nå som de flytende boligene er vedtatt som en del av det, er jeg mest opptatt av at det utføres med kvalitet og verdighet, og at vi sikrer allmenn tilgang til området, sier Hontvedt.

En buss i anbudet Oslo Indre by. Bussen har utslippsfri oppvarming ved hjelp av konvensjonelle elektriske varmeovner.
Les også

Ble advart mot kun el-oppvarming: Pekes på som en viktig årsak til busskaoset i Oslo

Han legger til at utbyggerne har et stort ansvar for å sikre at området faktisk blir helårsboliger og ikke en hyttelandsby.

Sovebyen som har våknet

Selv om Horten ligger nærmere Oslo enn de andre vestfoldbyene, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, blir byen ofte oversett av såvel yrkespendlere som badegjester. «Hvis Vestfold er en smultring, er Horten hullet i midten,» het det visstnok tidligere, ifølge en reklamevideo for byen kalt «Hortenlove».

Nå er det svært mye spennende på gang i fergebyen igjen, er budskapet i filmen. Og det gjelder ikke minst fritidstilbudet og næringslivet. På grunn av oppblomstringen av teknologi- og elektronikkbedrifter er byen blitt omtalt som «Norges Silicon Valley». Blant annet Kongsberg-gruppen har etablert seg her med flere avdelinger, som Norspace og Kongsberg Maritime.

På Bakkenteigen har Horten Ingeniørhøyskole slått seg sammen med andre regionale høyskoler, og i sentrum reiser nye Horten VGS seg, et signalbygg i massivtre med plass til 1200 elever.

Hver bolig vil disponere egen båtplass. – Båten kan fungere som anneks, foreslår Hans Olav Tangen. <i>Illustrasjon:  Marinetek</i>
Hver bolig vil disponere egen båtplass. – Båten kan fungere som anneks, foreslår Hans Olav Tangen. Illustrasjon:  Marinetek

Likevel lever ryktet om en døsig småby videre. Horten har for eksempel verken gjestehavn eller uteliv som kan måle seg med byene lenger sør.

– Vi håper og tror at havnebyen kan gjøre noe med Hortens renommé, sier Hans Olav Tangen.

– Hvordan skal dere unngå at de flytende boligene blir brukt som sommerhus og stående tomme mesteparten av året?

– Vi har fokus på at konseptet skal gjøre det attraktivt å bo der hele året. Men noen garanti har vi ikke. Boplikt har ikke vært vurdert.

Tangen forteller at prosjekteringsgruppen har sett på lignende boliger i Sverige, Finland og Nederland. Bolig-illustrasjonene i denne artikkelen er hentet fra tilsvarende prosjekt i Finland.

Etter mange år med planlegging er første byggetrinn i Horten Havneby i gang. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Etter mange år med planlegging er første byggetrinn i Horten Havneby i gang. Foto:  Knut Bjørheim

Renser sjøen

På land har Conceptor engasjert entreprenørselskapet Peab til å oppføre første byggetrinn av de nye boligbyggene. Tangen geleider oss opp på taket sammen med HMS-ansvarlig Morten Rønningen fra Peab. Herfra er det fri utsikt over Oslofjorden, Karljohansvern, roklubben til OL-vinner Olaf Tufte og de grønne holmene som ligger som en naturlig bølgebryter utenfor havneområdet.

Strandlinjen innerst i vika har inntil nylig vært dominert av industri- og lagervirksomhet, en stor bussparkering og en enda større kommunal søppelfylling. Århundrer med skipsbygging og militær virksomhet har gjort sitt til at havet utenfor må renses før det kan omdisponeres til badeplasser og fiskebrygger. Og flytende boliger.

Karljohansvern var Marinens hovedverft fra 1818 til 1963. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Karljohansvern var Marinens hovedverft fra 1818 til 1963. Foto:  Knut Bjørheim

Prosjektet «Ren indre havn» er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, kommunen, Forsvarsbygg og Horten industripark. Sammen har de satt av 170 millioner kroner til å saumfare havna for tungmetaller og andre miljøgifter. Til høsten begynner arbeidet med å fjerne de uønskede stoffene, dels ved flytte masser til et nærliggende sjødeponi, dels ved å dekke sjøbunnen med betongmadrasser. Når dette er ferdig i 2020, kan arbeidet med de flytende boligene startes for fullt.

– I sum vil dette bli en forskjønning av sjøfronten med grøntarealer og bademuligheter, sier Tangen, og løfter pekefingeren fra Tufteparken innerst i vika og nordover til sykehuset som markerer øvre grense for boligprosjektet.

– Hvem tror du vil kjøpe de flytende boligene?

– Det vil være folk som er glade i sjøen. Folk med båt. Det må være fascinerende å bo så tett på elementene, sier Hans Olav Tangen.

<div class="article-image-caption">Attraktiv beliggenhet: Nærmere sjøen kommer du ikke.</div> <i>Foto: Knut Bjørheim</i>
Attraktiv beliggenhet: Nærmere sjøen kommer du ikke.
Foto: Knut Bjørheim
Undervannsfartøyet Aurora fra REV Ocean tar en bunnprøve i jakten på et mysterium.
Les også

Mysteriet på havets bunn

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.