– Norge trenger 150 nye tog

Mener halvparten av alle tog må byttes ut innen 2029.

– Norge trenger 150 nye tog
Norske tog, som NSB leier de fleste av sine tog fra, mener halvparten av togene må byttes ut innen 2029. Foto: NTB Scanpix/Braastad, Audun

Totalt trenger Norge med det 150 nye persontog.

Mange ståplasser

Det er størst behov for å bytte ut gamle lokaltog på strekningene Oslo-Lillestrøm, Oslo-Ski og Oslo og Asker og Spikkestad.

Når disse lokaltogene skal skiftes ut er det trolig snakk om å erstatte dem med tog med mange ståplasser.

Dobbeltdekkere vil utgjøre en mindre andel av de nye togene om det blir aktuelt å anskaffe slike.

Dersom målet om utskiftningene skal nås må det skaffes ett tog i måneden i perioden fram mot 2029.