SAMFERDSEL

– Norge trenger 150 nye tog

Mener halvparten av alle tog må byttes ut innen 2029.

Norske tog, som NSB leier de fleste av sine tog fra, mener halvparten av togene må byttes ut innen 2029.
Norske tog, som NSB leier de fleste av sine tog fra, mener halvparten av togene må byttes ut innen 2029. Foto: NTB Scanpix/Braastad, Audun

Totalt trenger Norge med det 150 nye persontog.

Mange ståplasser

Det er størst behov for å bytte ut gamle lokaltog på strekningene Oslo-Lillestrøm, Oslo-Ski og Oslo og Asker og Spikkestad.

Når disse lokaltogene skal skiftes ut er det trolig snakk om å erstatte dem med tog med mange ståplasser.

Dobbeltdekkere vil utgjøre en mindre andel av de nye togene om det blir aktuelt å anskaffe slike.

Dersom målet om utskiftningene skal nås må det skaffes ett tog i måneden i perioden fram mot 2029.