ENERGI

Norge som energistormakt

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
7. feb. 2005 - 14:27

På starten av et nytt årtusen kan vi konstatere at vi har mange ubrukte ressurser som vi kan ta i bruk i energiforsyningen, enten til produksjon, mer fleksible løsninger eller effektiv bruk.

Samtidig som vi ser at det er en utfordring å sikre en fortsatt miljøvennlig energiforsyning innenlands, vet vi at verden rundt oss roper etter fremtidsrettede energiløsninger. Ifølge IEAs Worlds Energy Outlook kan man på global basis mot 2030 vente nær en dobling av etterspørsel etter energi. Enovas egne framskrivinger av energietterspørsel blant husholdninger i Norge, viser at økningen også skjer her. Vi ser at norske husholdninger kan komme til å etterspørre mellom 1,5 og 1,9% mer energi pr år, blant annet fordi vi blir færre personer per husholdning og på grunn av økonomisk vekst.

Dette er en utvikling som gir utfordringer og skaper muligheter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å bruke energien effektivt. Her har vi fortsatt store muligheter. Enovas byggstudie viser at energi er et lavinteressområde for norske byggeiere. Dersom en byggeier tenker energi fra første dag når det planlegges nye bygninger eller større rehabiliteringer, kan man lett få bygninger som har halvparten av energiforbruket i forhold til et normalt bygg uten at det koster ekstra, annet enn besluttsomhet og vilje. De bygninger vi bygger i dag skal stå i 40-50 år framover. Det er lønnsomt og godt lederskap at man har tenkt på framtidens brukere og gir dem smarte og effektive løsninger.

Vi kan produsere mer fornybar energi i Norge. Få nasjoner har bedre vindressurser enn oss. De vindparkene som er bygd eller er under bygging viser at vi kan kombinere produksjon med miljøhensyn. Det er kompetanse og kapital i arbeid for å utvikle nye teknologier innen vind, solenergi, bølge og tidevannsenergi som kan gi verdifulle bidrag til energiforsyningen, og samtidig konkurrere på verdensmarkedet. Gass kan, ved å erstatte mer forurensende energibærere, være en tilgang for miljønasjonen Norge. Her skjer det mye spennende!

Vi har et potensial på ca 15 TWh biomasse som kan tas ut av norske skoger hvert år og brukes til energi. Det viser at det finnes ressurser vi ikke har tatt i bruk enda. En forutsetning for at det skal skje, er samarbeid mellom de som har tilgang på ressursene og de som kan nyttiggjøre seg den, dvs mellom skogeiere og energiprodusenter. Agder er et godt eksempel, hvor man gjennom et godt samarbeid får realisert fjernvarmeløsninger, nærvarmeløsninger og mindre varmesentraler.

Enova ønsker å være en samarbeidspartner som bidrar til å utløse gode energiløsninger. Vi kjenner aktørene i markedene, vi vet med hvilken dedikasjon og kompetanse de arbeider, og vi har stor respekt for dette.

De neste 30 årene kan vi bygge Norges styrke som energistormakt bredere og tryggere gjennom å utvikle fremtidsrettede energiløsninger. Det er blant annet et marked på 320 millioner mennesker i Europa som venter på smarte løsninger. Det som kan stoppe oss er at vi i stedet for å se mulighetene begynner å sette gode løsninger opp mot hverandre, når vi kan lykkes på flere områder samtidig.

Norge har ressurser, kompetanse og kapital. La oss ta utfordringene, og ta med oss de beste erfaringene, slik at vi både kan tilby norske innbyggere de beste energiløsningene samtidig som norske løsninger kan ha en mulighet i et verdensmarked.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.