INDUSTRI

Norge mangler klimatiltak

BER OM FLERE SAMARBEIDSAVTALER: Staten må inngå samarbeidsavtaler med kvotepliktige industribedrifter. Hvis ikke blir ikke klimatiltak som koster mer en kvoteprisen ikke gjennomført i Norge, mener Stein Lier-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Industri.
BER OM FLERE SAMARBEIDSAVTALER: Staten må inngå samarbeidsavtaler med kvotepliktige industribedrifter. Hvis ikke blir ikke klimatiltak som koster mer en kvoteprisen ikke gjennomført i Norge, mener Stein Lier-Hanssen, administrerende direktør i Norsk Industri. Bilde: Jannicke Nilsen

Staten må inngå flere samarbeidsavtaler med norsk industri, dersom regjeringen skal klare å kutte norske klimautslipp, sier leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hanssen.

I Klimaforliket forpliktet regjeringen seg til å kutte 15-17 millioner tonn CO2-utslipp i Norge innen 2020.

Statens forurensingstilsyn satte nylig i gang jakten på ulike tiltak som kan få ned utslippene, gjennom prosjektet "Klimakur 2020".

Vil velge kvotekjøp

– Staten må inngå samarbeidsavtaler med kvotepliktige industribedrifter for å gjennomføre klimatiltak som koster mer enn gjeldende kvotepris, sa Stein Lier-Hanssen på Norsk Industris Klimakonferanse i Ingeniørenes hus i dag.

Alternativet er at de nye industribedriftene som blir kvotepliktige fra og med 2013, handler klimakvoter i stedet for å utvikle og investere i teknologi som kutter produksjonsutslipp.

Mangler tiltak

– Vi sitter med et problem: Mange millioner tonn CO2 skal kuttes i Norge uten at det på langt nær eksisterer nok tiltak som stimulerer industrien til klimakutt. Norske handelsbedrifter kan dekke sitt kvotebehov uten et eneste tiltak i Norge, sa Lier-Hanssen på Norsk Industris Klimakonferanse på Ingeniørenes Hus i Oslo i dag.

EU har vist vei med forpliktende tiltakspakker innenfor ulike fagområder som både direkte og indirekte påvirker klimautslippene.

Stimulering og insentiver er alternativet til såkalt ”karbonlekkasje”, utflagging av forurensende produksjon til land som ikke har tak på klimautslipp, mener Lier-Hansen.

Statssekretær enig

Norsk Industris toppsjef fikk langt på vei bekreftet sitt syn av statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet.

– Han har rett i at vi ikke når målet med eksisterende virkemidler, men regjeringen har ennå ikke tenkt alle tanker som skal tenkes før vi når målene i Klimaforliket. Mye nytt skal tenkes, og det er viktig at tiltak som omfatter så brede områder har bred politisk støtte, sa Sørensen på konferansen.

– En utfordring

Fastlandsindustrien står for femti prosent av utslippene og er verken underlagt CO2-avgift eller kvoteplikt.

EU jobber med å utvide kvotesystemet til å gjelde flere sektorer fra 2013.

– Industrien i Norge har en utfordring i å komme videre. Her må vi se om vi skal bruke forurensningsloven eller nye forpliktende avtaler for å få til utslippsreduksjoner også her, sa Sørensen, og la til at regjeringen støtter EUs arbeid med å utvide kvotesystemet til å gjelde flere sektorer fra 2013.Les også:
Kritiserer jakten på klimatiltak

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.