Norge leder an innen maritim bruk av hydrogen – kan gi nye industrisatsinger

Hydrogen er sett på som ett av de viktigste drivstoffalternativene for skipsfart. Nye prosjekter lanseres. De fleste foregår i Norge eller med sterk norsk deltakelse. Det gir fortrinn som kan utnyttes.

Norge leder an innen maritim bruk av hydrogen – kan gi nye industrisatsinger
MF Hydra er i normal drift på riksvei 13 Hjelmeland-Skipavik-Nesvik som diesel-elektrisk batterihybrid ferge. Snart skal fergen gå på hydrogen – som et av de første fartøyene i verden. Foto: Norled

Norled-fergen MF Hydra blir ett av verdens første hydrogendrevne fartøy. Norge lå lenge an til å bli først i verden, med oppstart oktober 2021, men prosjektet har brukt lengre tid på å få dokumentasjon og alle tekniske og praktiske detaljer på plass.