Elektrifisering

Norge kan tjene 210 milliarder på elektrifisering

Størst potensial innen kraftsystem og maritim transport, men også gode muligheter innen elektrotekniske løsninger for fly.

Future of the Fjords er 100 prosent elektrisk, bygget av Brødrene Aa i Hyen. Katamaranen er bygget i karbonfiber og kan seile i 16 knop i 2,5 timer med 400 turister om bord.
Future of the Fjords er 100 prosent elektrisk, bygget av Brødrene Aa i Hyen. Katamaranen er bygget i karbonfiber og kan seile i 16 knop i 2,5 timer med 400 turister om bord. (Foto: Tore Stensvold)

Størst potensial innen kraftsystem og maritim transport, men også gode muligheter innen elektrotekniske løsninger for fly.

Ny rapport viser at eksport av elektrifiseringsteknologi kan gi en netto verdiskaping på 210 milliarder kroner frem mot 2040. Rapporten er laget av Menon Economics på oppdrag fra Energi Norge. 

Menon Economics går gjennom mulighetene for å eksportere teknologien og kompetansen som Norge nå bygger opp innen elektrifisering, og anslår potensialet til 210 milliarder kroner frem mot 2040. Dette tilsvarer 105.000 nye årsverk i høyproduktiv leverandørindustri.

Potensialet er størst innen kraftsystem og maritim transport. Det er også gode muligheter for å skape en nisje innen elektrotekniske løsninger til fly basert på kunnskap fra maritim industri.

Stort potensial i batteriskip

Menon peker på at Norge allerede er langt fremme i omstillingen av nærskipstrafikken, samtidig som shippingorganisasjonen IMO har satt mål om å halvere utslippene fra shipping innen 2050.

Les også

Menon trekker også fram fordelen av at den norske næringen er fordelt på hele verdikjeden, fra verft, til batteri og hydrogen, systemløsninger og fremdriftsteknologi. Norge har også forskning på hydrogen og batteri i containerskip, sightseeingbåter, ferger og autonome skip. 

«Nye aktører etablerer seg, blant annet innenfor batteriteknologi, og både store og små aktører viser evne og ambisjoner til å drive utviklingen videre», skriver Menon.

Rapporten påpeker at olje- og gassnæringen sto for over 40 prosent av omsetningen i maritim sektor i fjor, og at det derfor er «sentralt at også denne næringen viser vilje og gis de rette insentivene til omstilling»

Norge er veteran innen krafthandel 

Rapporten peker også på at Norge var tidlig ute med markedsbasert omsetning av kraft, og at norske aktører har jobbet i flere tiår i samspillet mellom marked, fornybare energikilder og infrastruktur. Dette er kompetanse med stor overføringsverdi, når stadig flere land skal digitalisere og standardisere sin kraftbransje.

Samtidig kan det åpne for nye internasjonale konkurrenter her hjemme, og de norske aktørene er små sammenlignet med konkurrentene i utlandet, advarer rapporten.

Basert på intervjuer med bransjen, vurderer Menon at de største mulighetene ligger i spesialtilpassede løsninger, energisystemer, samt kraft- og fleksibilitetshandel. 

Elfly kan bli nisjemulighet for Norge

Les også

Når det gjelder luftfart, skriver Menon at sektoren er dominert av få, men særdeles ambisiøse, aktører som ser på elektrifisering av kortbanenettet.

Menon mener at det er stor overføringsverdi mellom elektrifisering av maritim sektor og luftfarten, og peker på at store leverandører ser mot Norge når de arbeider med elektrifisering. Enkelte, som Rolls Royce Electrical, har sågar opprettet egne divisjoner i Norge.

«Selv om Norge er en outsider i markedet, er det et potensielt stort marked som kan gi betydelige eksportmuligheter på sikt, selv innenfor mindre nisjeområder», skriver Menon i rapporten.

Vil kreve mer forskningspenger 

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Øystein Andreas Bjerke

I dag brukes det 2,7 milliarder kroner årlig til forskning på elektrifisering. Det utgjør 8,5 prosent av all næringsrettet forskning og utvikling i Norge. Ifølge rapporten må dette økes med 150 prosent for å utløse potensialet. I 2040 anslås det at 16 prosent av all næringsrettet FoU kan være relatert til elektrifisering. 

Flere av aktørene som er intervjuet i analysen påpeker gjennomgående at dagens støttesystemer og anbudsprosesser for nye grønne teknologier ikke er langsiktige nok.

– Vi må tenke grønn næringsutvikling i alle ledd av politikken – både innen regulering, skattesystem og offentlige innkjøp. Da kan vi videreutvikle Norges posisjon som et av de mest elektrifiserte landene i verden, og utnytte den globale etterspørselen som kommer, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Les også

Kommentarer (9)

Kommentarer (9)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå