Norge kan bli Europas hydrogentank

Om 8800 kilometer med rørledninger på havbunnen tåler transport av hydrogen, vil det åpne seg et enormt marked for utslippsfri energi fra Norge til Europa – den dagen vi starter med produksjon av hydrogen.

Norge kan bli Europas hydrogentank
Seniorforsker Vigdis Olden har ledet prosjektet om hydrogentransport i dagens rørledninger. Etter tre år nærmer prosjektet seg slutten og det ser ut til at konklusjonen er at hydrogen kan transporteres på samme måte som naturgass. Foto: Joachim Seehusen

Foreløpig produseres ikke hydrogen i stor skala i Norge, men både Equinor og flere andre selskaper planlegger å produsere blått hydrogen: Det vil si at man skiller hydrogen ut fra naturgassen og sender CO2 til permanent lagring i undergrunnen på norsk sokkel. I tillegg planlegges produksjon av grønt hydrogen ved hjelp av elektrolyse.