OFFSHORE

Nordsjøkraft fra nettet

21. sep. 2001 - 07:15

BP planlegger å elektrifisere deler av virksomheten på sokkelen allerede fra høsten 2004. Selskapet har driftsansvaret for flere felt sør i Nordsjøen: Ula, Valhall og Gyda. I tillegg samarbeider de med Phillips Petroleum om områder som er av felles interesse for driften av plattformene i dette området.

– Vi har mange felt sør i Nordsjøen både på britisk og norsk sokkel, men vi har kommet til at det er mest aktuelt er å konsentrere oss om de norske oljefeltene, sier prosjektleder Sverre Gilje.

Gilje, som mange år har vært plattformsjef i Nordsjøen, mener det kan bety mye for feltenes fremtid å få elektrisk kraft fra stamnettet.

– Her er mye å spare på å gå over til elektrisk drift, ikke minst når det gjelder drift og vedlikehold. Vi skal huske på at flere av anleggene vi her snakker om, er 20 år gamle og må gjennomgå omfattende oppgraderinger, sier han.

Strenge egenkrav

Nærmere 22 prosent av all CO2 som slippes ut i atmosfæren i Norge kommer fra aktivitetene på norsk sokkel. Først og fremst er det gassturbinene som brukes for kraftgenerering og til kompressordrift, som spyr ut store mengder av CO2 og NOx. Dersom målet om nullutslippsplattformen skal oppnås, må elektrisk kraft tilføres fra land. Oljeselskapet BP har sin plan nesten klar.

Oljeselskapet setter de strengeste miljøkrav til seg selv. Målet deres er å redusere klimagassutslippene i 2010 med 10 prosent i forhold til 1990-nivå. De venter ikke på at Kyoto-protokollen skal ratifiseres, men har allerede satt i gang med intern kvotehandel.

Hver virksomhet har sin årlige utslippskvote for metan og CO2. Dersom ikke utslippsmålene til den enkelte enhet nås, kan flere tiltak settes i verk. Ett av dem er å kjøpe kvoter fra andre enheter internt i BP.

Likestrømskabel

Planen til BP er å ta ut ca 135 MW fra hovednettet på land. Aktuelt er Åna Sira. Høyspent overføres til et landanlegg med likeretter. Derfra legges en undersjøisk 150 kV likestrømskabel de 275 kilometerne ut til plattformen 2/4 G på Ekofisk.

Her installeres en omformer fra likestrøm til vekselstrøm, 110kV 60 Hz. Denne kraften overføres via undersjøisk kabel til Valhall, Ekofisksenteret, Gyda og videre til Ula.

Nytt dekk med nytt utstyr

Etter de opprinnelige planene skal 2/4 G-plattformen fjernes. Dersom BP får realisert sine planer, fjernes det nåværende dekket, og et nytt dekk med omformer- og vekselstrømsystemer kommer på plass. BP samarbeider her blant annet med Statnett. De har også hatt en utstrakt kommunikasjon med de mest aktuelle leverandørene.

– Dersom prosjektet blir lønnsomt, kan opplegget overføres til andre områder på norsk sokkel, som Tampen eller andre offshoreinstallasjoner andre steder i verden, sier Gilje.

Elektrifisering av plattformene vil kunne gjøre driften enklere og rimeligere. I sum kan dette bidra til å forlenge de eldre feltenes levetid.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.