Nordsjøen er det nye Silicon Valley for havvind. Ett land glimrer med sitt fravær

I juni bestemte nordsjølandene at det skal bygges 65 GW havvind i Nordsjøen. Norge er eneste land som ikke bygger.

Nordsjøen er det nye Silicon Valley for havvind. Ett land glimrer med sitt fravær
Horn Sea One blir verdens størset havvindparkn. Den bygges utenfor kysten av Hull. Sammen med Horn Sea 2 og 3 vil den ha en samlet kapasitet på 6GW.

Torsdag 20. juni. I Esbjerg i Danmark er hele havvindindustrien samlet. Det samme er energiministrene fra alle nordsjølandene.