NYHETER_BYGG

Nordmenn river Sverige

Fakta er at selskapet Veidekke Gjenvinning A/S og AF Gruppen Industri A/S har overtatt gjenvinningsbedriften Svensk Kross og Återvinning AB (SKÅAB) i Stockholm. Nordmennene kaller kjøpet en videreføring av kunnskap og kompetanse bygget opp på Grønmo fyllplass i Oslo og selskapet BA Gjenvinning AS.

Dette selskapet eies likt av Veidekke Gjenvinning og AF Industri og er ifølge eierne dominerende på markedet i Norge. Grønmo er det største anlegget, men BA Gjenvinning er i ferd med å bygge opp et nett av gjenvinningsanlegg rundt byer og befolkningstette områder.

Nå skal erfaring og kompetansen overføres for å rive Stockholm - plukke ut verdier og resirkuelere dem. Materialene skal svenskene få kjøpe tilbake. Ambisjonenen strekker seg helt sikkert videre til andre byer i Sverige.

Det svenske selskapet regner med en omsetning på ca. 20 millioner rkoner i år.

Ifølge en pressemelding fra Veidekke og AF Gruppen, disponerer SKÅAB et område på 400 dekar på et eldre deponi ca 20 minutter fra Stockholm. Her gjenvinnes i dag stein, betong, asfalt og jord. Blant annet gjennom aktivt engasjement mot rivemarkedet tar man sikte på vesentlig vekst av volumet for gjenvinning. På anlegget er det også kapasitet for deponering av 700.000 tonn masser.

Adm. dir. Ole Skytterholm i Veidekke Gjenvinning sier ifølge selskapets pressemelding at BA Gjenvinning har engasjert seg i produktutvikling, som i tiden fremover vil gi økte muligheter for kvalitetssikker bruk av resirkulert betong i blant annet veier, grøfter og betongkonstruksjoner. Dette vil være et godt utgangspunkt for vekst også i det svenske markedet.

BA Gjenvinning har hovedanlegget på Grønmo fyllplass i Oslo. Årlig mottas 100.000 -150.000 tonn tyngre byggavfall. Ideen er utvikling av verdikjeden fra miljøvennlig riving via sortering i fraksjoner, til ny bruk i industriell produksjon. Gjenvinningsgraden er 98 prosent.