Nordlig olje-kvalik

  • offshore

Pengene kommer fra EU-programmet Interreg IIIA Kvarken MidtSkandia, som disponerer i alt 417 millioner kroner. Midlene kommer fra det Europeiske regionale utviklingsfondet og de tre nordiske landene Sverige, Finland og Norge. Formålet med programmet er å utvikle industrien og samarbeidet på tvers av landegrensene i Norden.

Mange små leverandører innen mekanisk industri og installasjon er for små eller mangler kompetanse for å komme inne på dette markedet. Gjennom dette prosjektet skal de gis mulighet til å danne allianser og kvalifisere seg til å bli underleverandører til oljeindustrien.

Norske Vinn fra Narvik og svenske Almi, begge arbeider for å hjelpe fram småbedrifter, er initiativtakere og skal lede prosjektet. Tidligere er det bygget opp et nettverk av bedrifter i nordområdene med internasjonale oljeselskaper. Prosjektet skal gå over tre år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå