VINNER PRIS: Christophe Birkeland i NSM. (Bilde: NSM)

NorCERT-sjefen hedres

  • IT

Christophe Birkeland får ITAKT-prisen for 2009 for sin «mangeårige personlige innsats for å spre kunnskap om utviklingen i trusselbildet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for enkeltpersoner, virksomheter og Norge som nasjon,» som det heter i pressemeldingen.

Les også:

Birkeland er avdelingsdirektør for NorCERT i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Han mottar prisen i forbindelse med ITAKTs (Internett- og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak) årsmøte i Oslo i dag.

Kommunikator

Prisen er på 20.000 kr og tildeles den eller dem som «har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren».

– Han har demonstrert en særlig evne til å kommunisere trusler og beskyttelsestiltak langt utenfor IKT-menigheten, og han har skapt interesse for et vanskelig tilgjengelig tema i mediene og allmennheten. Vi håper prisen kan være et lite bidrag til at han fortsatt vil stå på i mange år, sier Henrik Seip, styreleder i ITAKT, om årets vinner.

Her er NSMs skrekkscenario

Vaktbikkje

NorCERTs oppgave er å forebyggeangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på IT-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen på slike angrep.

– Dette var en hyggelig overraskelse og en fin oppmuntring., Truslene over internett øker for hver dag, og vi oppdager og håndterer stadig flere og mer alvorlige dataangrep, sier Birkeland.