OLJE OG GASS

– Nito og IE burde innrømme feil

Tre fagforeninger har representanter i Statoil-styret, deltar på fine middager med konsernsjef Helge Lund og innkasserer 3–400 000 kroner årlig i styrehonorarer. To fagforeninger er plassert på sidelinjen.

KJEMPER OM MAKTEN: Gullfaks C-hendelsen i mai 2010 økte konfliktnivået mellom to grupper av fagforeninger. Fortsatt blir de ikke enige.
KJEMPER OM MAKTEN: Gullfaks C-hendelsen i mai 2010 økte konfliktnivået mellom to grupper av fagforeninger. Fortsatt blir de ikke enige. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Nesten-katastrofen på Gullfaks C førte konfliktnivået mellom to grupper av fagforeninger i Statoil til nye høyder. Safe og Lederne gikk åpent ut og kritiserte ledelsen og uttrykte bekymring for sikkerhetsnivået på Gullfaks, mens IndustriEnergi, Nito og Tekna tok avstand fra påstandene.

I ettertid har Statoil-ledelsen fått kraftig kritikk fra både Petroleumstilsynet (Ptil) og International research institute of Stavanger (Iris) for sikkerheten knyttet til boreoperasjoner på oljefeltet. Det er fremdeles uenighet blant fagforeningene.

Lederne sier det har vært utfordringer på Gullfaks også i høst.

Bakgrunn: Statoilkonflikt nær bristepunktet

Vanskelige forhold

– Vi har siden i sommer sendt to meldinger til Ptil som omtaler forhold vi finner vanskelig. Dette er forhold som beskriver en manglende robusthet i organisasjonen når det gjelder kompetanse, lav bemanning og organisering av blant annet ingeniørene på Gullfaks, sier Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt for Lederne på Gullfaks. Han understreker at det er kommet positive signaler fra ledelsen etter Iris-rapporten ble fremlagt.

Leder sokkelforeningen i IE, Per Steinar Stamnes.
– Vi har siden i sommer sendt to meldinger til Ptil som omtaler forhold vi finner vanskelig. Dette er forhold som beskriver en manglende robusthet i organisasjonen når det gjelder kompetanse, lav bemanning og organisering av blant annet ingeniørene på Gullfaks, sier Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt for Lederne på Gullfaks. Han understreker at det er kommet positive signaler fra ledelsen etter Iris-rapporten ble fremlagt. - DE VIL HA MAKTEN TILBAKE: Per Steinar Stamnes i IE mener Safe og Lederne kjemper for å ta hegemoniet tilbake. IndustriEnergi

– Men jeg har forventninger til at evalueringen av driftsmodellen vil bedre situasjonen. Evalueringen er omforent og nå til behandling hos ledelsen.

Leder for sokkelforeningen i Industri Energi (IE) Statoil, Per Steinar Stamnes, sier at han kjenner seg igjen i konklusjonene fra Iris-studien, men at mye er forbedret i løpet av det siste året.

– Poenget er at vi har løftet oss og kommet videre. Det foregår en fagforeningspolitisk kamp på sokkelen. Da Statoil og Hydro slo seg sammen ble IE en trussel for Safe og Lederne. Nå er vi den største fagforeningen på norsk sokkel, og det liker ikke Safe og Lederne. Dette har med makt å gjøre, og de ønsker å ta tilbake hegemoniet, sier Stamnes.

Les også: Arrogant ledelse bidro til Gullfaks-hendelsen

– Burde innrømme feil

Konserntillitsvalgt for YS i Statoil, Bjørn Asle Teige, synes det er merkelig at ikke Nito og IE innrømmer at Safe hadde rett i sine advarsler om sikkerhetsnivået på Gullfaks.

– Vi mener faktagrunnlaget er å finne i granskingen som Ptil har utført, i Statoil sin egen gransking og Iris sin forskningsrapport. Våre synspunkter støtter seg på de rapportene som foreligger, kombinert med de faglige vurderinger som våre mange medlemmer med både 20 og 30 års offshoreerfaring har gitt oss. Skulle noen ha meninger som avviker fra et så grundig materiale, så finner vi det svært merkelig, sier Teige.

I 2011 tok Stamnes avstand fra avtroppende hovedverneombud, Owe Ingemann Waltherzøe, som gikk til frontalangrep på Statoils ledelse. Og han påsto at verneombudene på Gullfaks skriftlig hadde gitt uttrykk for at det er trygt å arbeide der. Men dokumentasjon Teknisk Ukeblad har fått tak i viser at verneombudene hele tiden har stått bak Waltherzøe.

Les også:

– Fryktkultur, underbemanning og kompetansemangel

Stilte seg bak

– Vi har tilkjennegitt ovenfor Gullfaks’ ledelse og Ptil at verneombudstjenesten stiller seg bak Owe’s utsagn. Dette er blant annet synliggjort i flere bekymringsmeldinger som er sendt på vegne kollegiet. Vi mener at sikkerhetsnivået i Statoil har blitt svekket de siste årene, med bakgrunn i de organisasjonsendringene som har blitt foretatt i forbindelse med integrasjon, står det i et internt skriv som ble sendt fra verneombudstjenesten til de ansatte på Gullfaks.

LETTET: Tidligere hovedverneombud og tillitsvalgt i Statoil, Owe Waltherzøe, er lettet over å endelig bli trodd.
– Vi har tilkjennegitt ovenfor Gullfaks’ ledelse og Ptil at verneombudstjenesten stiller seg bak Owe’s utsagn. Dette er blant annet synliggjort i flere bekymringsmeldinger som er sendt på vegne kollegiet. Vi mener at sikkerhetsnivået i Statoil har blitt svekket de siste årene, med bakgrunn i de organisasjonsendringene som har blitt foretatt i forbindelse med integrasjon, står det i et internt skriv som ble sendt fra verneombudstjenesten til de ansatte på Gullfaks. I SKUDDLINJEN: Owe Ingemann Waltherzøe frontet mye av konfliten som var internt i Statoil. Han trakk seg til slutt som verneombud. Privat

Nestleder i Nito i Statoil, Stig Lægreid, sier at Safe og hovedverneombud Owe Ingemann Walterzøes fremstilling av konfliktnivået i Statoil var kraftig overdramatisert.

– Vi kunne ikke stille oss bak det som kom frem i media. At det var ting å sette fingeren på, er det ikke noe tvil om. Men det var altså en kraftig overdramatisering. Jeg har aldri fått noen signaler fra mine medlemmer om at de er redde for å gå på jobb. Man må også huske på at en overdramatisering av sikkerhetsrisikoen er en sikkerhetsrisiko i seg selv, sier Lægreid.

Les også: Brøt loven på Gullfaks

Hever store honorarer

Konflikten mellom fagforeningene handler om makt og innflytelse. Og foreningene har valgt ulike strategier. Nito, Tekna og IndustriEnergi prøver å holde konflikter internt, og var lite synlige i media da Gullfaks-saken sto på som verst. Enkelte mener de løp ledelsens ærend da de tok avstand fra advarslene til verneombudene. At lederne for disse Statoil-foreningene sitter i styret og hever honorarer fra 308 til 420 000 kroner har også blitt trukket frem som uheldig.

Stamnes i IE tar avstand fra at fagforeninger blir farget av å sitte i styret.

– Jeg vet ikke hva de får betalt, men jeg er sikker på at de som sitter i styret gjør en god jobb. I den fagforeningspolitiske kampen har noen mistet sin posisjon. IE har fått en posisjon gjennom en demokratisk valgprosess blant alle ansatte i Statoil, og det samme har Nito og Tekna, sier han.

Også Teknas hovedtillitsvalgte i Statoil, Ingrid Di Valerio, stiller seg uforstående til problematikken rundt styrerepresentantene.

– Styrerepresentantene velges av alle de ansatte i Statoil, uavhengig av fagforening. det er fritt opp til enhver å nominere kandidate. Når det gjelder provisjonen er det bedriftsforsamlingen som fastsetter den, der sitter også YS, sier Di Valerio.

Bellona: – Gullfaks-problemer ødelegger for Norge– Vi dolker ikke medlemmer i ryggen

Fagforbundet Lederne mener de hele tiden støttet hovedverneombudet på Gullfaks.

Teknisk Ukeblad har tidligere omtalt hvordan hovedverneombud følte seg dolket i ryggen av fagforeningene etter at han advarte om sikkerhetsforholdene på Gullfaks. Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt for teknikerne i Lederne på Gullfaks tilbakeviser foreningen har dolket noen medlemmer i ryggen og kaller påstandene som useriøse.

– Påstander på at foreningen skal ha dolket Owe Ingemann i ryggen kommer i utgangspunktet fra avgåtte leder i Safe, Terje Nustad, etter at Statoil publiserte på de interne nettsidene utsagn som tillitsvalgte i Statoil kom med. Dette var uheldig og unødvendig, og medførte interne diskusjoner i foreningen som for øvrig ikke hadde noe med Owe Ingemann å gjøre, sier Øvrum.

Han forteller at de tillitsmennene som uttalte seg på vegne av Lederne i denne saken tilhørte en annen avdeling enn den Owe Ingemann var organisert i.

– Dette ble for øvrig også publisert på nettsidene til Lederne, men ble fjernet umiddelbart når leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård ble klar over det forholdet, understreker Øvrum.

Les også:

Statoil: – Meldingen tas alvorlig

TU mener: Tar du ballen, Helge Lund?

Statoil-ansatte: – Rapporten er skremmende lesning

Unnlater å varsle om farlige situasjoner

Strid mellom Ptil og Statoil

Ptil kan stenge Gullfaksfeltet

Derfor vil utblåsningene fortsette å skje

Har ikke oversikt over kompetansen

Statoil brøt regelverket på Gullfaks

– Sikkerheten tilhører festtalene i Statoil

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.