LØNN: Blir lommebøkene slunknere? (Bilde: colourbox.com)

NITO krever fem prosent

  • karrierelonn

Dårlige tider til tross: NITO mener deres medlemmer fortjener en god lønnsutvikling.

Går foran

– Nå går det dårlig i konkurranseutsatt sektor. Selv om denne ikke har råd til å gi store lønnstillegg, så må ikke dette hindre offentlig sektor i å gi utdanningsgruppene et løft, sier NITO-president Marit Stykket til Dagens Næringsliv.

Tradisjonelt er det slik at konkurranseutsatt sektor gjennom den såkalte frontfagsmodellen går foran og legger rammene i lønnsoppgjøret.

Må vurderes uavhengig

Stykket frykter at arbeidsgiverne vil utnytte dette.

– Nå må det offentlige oppgjøret vurderes uavhengig av resultatet i frontfagsmodellen, sier hun.

Tiårets lønnskonger