Steinar Simonsen, organisasjonssjef i NITO (Bilde: NITO)

NITO: – Dette er bare en plan

NITO mener nasjonal transportplan er et riktig og positivt skritt på veien, men er redde for at Regjeringen gjør som tidligere og bryter løftene ved neste korsvei.

– Vi håper transportplanen følges opp i de årlige budsjettene gjennom forpliktende opptrappingsplaner og årlige bevilgninger over statsbudsjettet, sier Steinar Simonsen, organisasjonssjef i NITO.

Annen budsjettmodell

NITO oppfordrer Regjeringen til å få på plass en bedre budsjettmodell for infrastrukturbevilgninger, for å sikre enklere og raskere gjennomføringstid for prosjektene som skal prioriteres.

– Det må være mulig også i Norge å lage budsjettforutsetninger som går ut over hvert enkelt budsjettår. Planleggingsfasen vil bli langt enklere og garantere en raskere gjennomføringstid, sier Simonsen i en pressemelding.

Kompetanse avgjør

Han kaller transportplanen ambisiøs, og håper Regjeringen vet at ambisiøse planer krever kompetanse for å bli gjennomført:

- Planen kan i løpet av kort tid vise seg ikke å være gjennomførbar dersom myndighetene ikke sørger for å skaffe til veie ny teknologisk kompetanse, og beholde bestillerkompetansen i det offentlige, sier Simonsen.