BYGG

NHO vil øke samferdselsbudsjettene med 65 prosent

INNSPILL: - Samferdelsmløftet er et posistivt og konstruktivt innspill til den neste nasjonal transportplan, sa Magnhild Meltveit Kleppa da hun fikk Samferdselsløftet fra fra NHO-sjef John. G. Bernander.
INNSPILL: - Samferdelsmløftet er et posistivt og konstruktivt innspill til den neste nasjonal transportplan, sa Magnhild Meltveit Kleppa da hun fikk Samferdselsløftet fra fra NHO-sjef John. G. Bernander. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
26. jan. 2012 - 14:27

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, mener at regjeringen må gå drastisk til verks for å sikre Norge en god infrastruktur.

– Investeringene i infrastruktur må opp med 65 prosent for at vi skal sikre en akseptabel infrastruktur på vei og bane i løpet av de neste 20 årene. Med dagens investeringstakt er i ikke infrastrukturen på plass før om 35 år, sier administrerende direktør John G. Bernander i NHO.

– Jeg får vanligvis godt betalt for å være bekymret. Når det gjelder veier og bane i dette landet er det virkelig grunn til å være profesjonelt bekymret, sier han med håp om at NHOs innspill til Nasjonal transportplan blir tatt hensyn til.

Vokser raskest

Transportplanen NHO har framlagt under navnet Samferdselsløftet, påpeker at de fire store byene i Norge i dag har Europas raskeste befolknings og byvekst.

– Det er svært viktig at det investeres der det gis stor avkastning. På tross av en villet politikk har befolkningsveksten vært i de store byene. Vi mangler robuste arbeids- og boområder rundt de store byene. Både veier og ikke minst kollektivtrafikken må forbedres. Alt for å bedre framkommeligheten. En svikt i samferdselen i for eksempel jernbanen i Oslo, får ringvirkninger over hele Norge, sier NHO-sjefen.

Politisk flertall positivt til lyntog i Norge

– Jernbanen trenger bevilgninger utenfor statsbudsjettet

Lyntog bra for klimaet

Navene i landet

– Vi må binde sammen de navene de store byene er. En forbedring i infrastrukturen og kollektivtransport betyr besparelser i transporttid og lavere kostnader for gods- og kollektivtrafikk. Det er ikke uvanlig med 40 minutters forsinkelser i rushtrafikken. Med gods på bane kan vi slippe mange vogntog på veiene, sier Bernander.

Han nevner som eksempel Kavli, som eier Q-meieriene som hver dag sender flere vogntog fra Gandal på Jæren til Østlandet.

De skulle gjerne ha brukt bane, men prisen er for høy, regulariteten for dårlig og jernbanen er ikke tilgjengelig.Er ledig kapasitet

NHO mener at regjeringen må bruke det handlingsrommet som er nå, med lave investeringer i Europa på grunn av eurokrisen, og den høye arbeidsløsheten.

Det er mye ledig kapasitet i Europa nå og mulig å bruke betydelige ressurser for å forbedre den norske infrastrukturen.

– Vi kan bruke handlingsregelen (4 prosent avkastning av oljefondet) slik den er forutsatt på kompetanseheving og infrastruktur. Gjennom prosjektfinansiering og OPS kan vi sikre helhetlige prosjekter og fravike dagens modell med stykkevis og delt utbygging på grunn av årvisse budsjetter, sier Bernander.Tregt

Planprosessen må forbedres, gjerne mer bruk av statlige planprosesser, de økonomiske beregningsmodellen må endres slik at de kommer på linje med dem som brukes ellers i Europa siden likeverdige prosjekter kan bli vurdert komplett motsatt i Norge i forhold til f.eks. Sverige.

NHO aksepterer fortsatt bruk av bompenger, men ser helst at de blir en regional samordning av disse.

– Å si nei til bompenger er en endeløs ørkenvandring som ikke gjør noe med infrastrukturen, sier Bernander.Konstruktiv

– Dette blir en god rapport å ta med seg når vi utarbeid ny Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun sier at det er godt å ha NHO med på laget når hun skal legge fram de behovene det er for større bevilgninger til vei og bane i Norge.

– Samferdselsløftet inneholder konstruktive og interessante forlag det er verdt å ta med seg. Vår ambisjon er er å ha tip topp moderne infrastruktur om 20 år. For å nå dette måle må bevilgningene opp, sier hun.

Kleppa har allerede satt ned et utvalg med representanter fra departementet og bygg- og anleggsnæringen for å se på hva som kan gjøres for å få raskere planprosesser rundt infrastrukturprosjekter.

De skal ha sin innstilling klar 1. april.

– Dagens planprosess tar for lang tid. I dag kan det fort ta ti år fra prosessen starter til spaden stikkes i jorda. Dette må halveres, sier samferdselsministeren.

Les også: Konkurranseutsetting doblet veikostnadene

– Vi har et tipp topp vei- og banenett om 20 årLes mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.