KARRIERE

«NHH tilbakekaller studentkullene 1980 – 2015»

Sitatet over kom som en munter kommentar under toppledersamlingen «The HUB Summit» på Norges handelshøyskole (NHH) nylig. Konteksten var en diskusjon om det voldsomme kompetanseskiftet som kreves når Norge og verden nå omstilles til en bærekraftig utvikling.

Dagens regelverk og finansieringssystem for universiteter og høyskoler er ikke tilrettelagt for å tilby etter- og videreutdanning tilpasset arbeidslivets behov, skriver Trond Markussen og Bjørn K. Haugland. Bildet er fra Norges handelshøyskole.
Dagens regelverk og finansieringssystem for universiteter og høyskoler er ikke tilrettelagt for å tilby etter- og videreutdanning tilpasset arbeidslivets behov, skriver Trond Markussen og Bjørn K. Haugland. Bildet er fra Norges handelshøyskole. Foto: Marit Hommedal/NTB
Trond Markussen, president i NITO, og Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift
9. des. 2021 - 13:00

Det har skjedd en revolusjon innen økonomifaget siden de fleste av oss som i dag leder bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter, ble uteksaminert. Bedrifter må i dag tilfredsstille flere interessenter enn kun økonomisk fortjeneste for bedriften. EUs Green Deal, taksonomi, klimarapportering, sirkulærøkonomi og ESG er noen av begrepene som har dukket opp.

Omstillingen av norsk arbeidsliv møter noen fundamentale utfordringer. Overgangen til nullutslippssamfunnet, ny teknologi og digitalisering stiller stadig større kunnskapskrav.

Pandemien har forsterket utfordringene. Mange virksomheter har blitt satt i en vanskelig økonomisk situasjon, så de ikke har økonomi til å utvikle de ansattes kompetanse. Arbeidstakere har ofte ikke anledning til å investere i etter- og videreutdanning (EVU) på egen hånd.

Dagens regelverk og finansieringssystem for universiteter og høyskoler er ikke tilrettelagt for å tilby EVU tilpasset arbeidslivets behov. Samarbeid om EVU mellom næringsliv, det offentlige og utdanningssektoren er utilstrekkelig koordinert. I tillegg kommer tusenvis av arbeidsplasser i olje- og gassindustrien til å forsvinne. Norge mangler en plan for arbeidsstyrken og økonomien etter hvert som inntektene fra sokkelen synker.

Les også

Vi behøver tettere samarbeid

Det finnes heldigvis løsninger. Sammen med PWC, NMBU og UiO har vi gjort et arbeid for å utforske hvordan Norge kan møte disse utfordringene. Vi må styrke samarbeidsarenaer mellom utdanning og arbeidsliv, som næringsklynger, studieforbund og regionale studiesentre. Bedrifter må aktivt legge til rette for kompetanseheving på arbeidsplassen og dele erfaringer. 

Utdanningsinstitusjonene må innlemme bærekraft i all utdanning, og det må satses på nye og fleksible former for undervisning og livslang læring. Universiteter og høyskoler må styrke rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA).

Staten må ta en tydeligere rolle i dimensjonering og arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjoner slik at de med sine ulike styrker og profiler dekker landets behov for kunnskap. Det må etableres finansielle støtteordninger for EVU til UH-sektor og næringsliv. Eksisterende ordninger som kompetanseløft og bransjeprogrammer kan få et mer grønt fokus. Det må lages en bærekraftig plan for arbeidsstyrken og økonomien når oljeproduksjonen synker, med omskolering for arbeidstakere i fossil industri til fornybar og annen industri.

Fagforeninger har en nøkkelrolle

Fagforeningene har flere verktøy som i samarbeid med arbeidsgiver og myndigheter kan bidra til å løse kompetanseproblemer og sikre at flere tar etter- og videreutdanning. Fagorganisasjonene tilbyr egne kurs, ofte i samarbeid med studieforbund. Kompetansetiltak må diskuteres mellom partene på arbeidsplassen og i trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Elon Musk meldte på Twitter tidligere denne måneden at Tesla tilbakekaller nesten 12.000 biler i USA, etter en blunder med programvaren i bilene. Om NHH-rektor Øystein Thøgersen og andre norske rektorer ser seg nødt til å ty til Twitter for å gjøre det samme i forhold til studentkullene 1980 – 2015, gjenstår å se.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.