Nel og Hyundai skal samarbeide om hydrogenlastebiler

Vil bygge storskala produksjon flere steder i Norge. Starter i Akershus.

Nel og Hyundai skal samarbeide om hydrogenlastebiler
Hyundai XCient Fuel Cell hydrogenlastebil har et 190kW-brenselcellesystem og åtte lagringstanker for hydrogen, plassert mellom førerhuset og resten av lastebilen. Foto: Hyundai Motor

Nel Fuel sendte i dag ut en børsmelding om etableringen av Green H2 Norway, som er et samarbeidsprosjekt mellom H2 Energy, Greenstat og Akershus Energi.