NEF-president fra Sintef

Kjell Sand er 50 år, Dr. Ing. og seniorforsker ved SINTEF Energiforskning ASA.

Han har vært både formann i Trondheim Gruppe og 1. visepresident.

Sand er sterkt engasjert med datasystemer for planlegging og drift av kraftnettet og en stor del av tiden er han utleid til Powel ASA.

Formannen i Oslo Gruppe, Ole Arnt Westberg hos Norconsult AS ble valgt som ny 1. visepresident. 2. visepresident, Kjell Bakås fra Schneider Electric Norge AS og Skiensfjorden Gruppe var ikke på valg.