KRAFT

– Nedslående rasjoneringsplaner

FOR DÅRLIG: Kraftselskapenes rasjoneringsplaner er altfor dårlige, skriver NVE i sin tilsynsrapport for 2010.
FOR DÅRLIG: Kraftselskapenes rasjoneringsplaner er altfor dårlige, skriver NVE i sin tilsynsrapport for 2010. Bilde: Elizabeth Kjønø

Det skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sin årsrapport for tilsyn for 2010.

Høsten 2009 innhentet NVE rasjoneringsplaner fra 10 nettselskap, planer som ble videre analysert i 2010. I tillegg utførte NVE en revisjon i 2010. Selskapene som ble kontrollert, ble valgt ut blant et representativt utvalg av landets nettselskaper.

Det ble til sammen funnet 36 avvik og 35 anmerkninger, og det ble gitt sju varsler om tvangsmulkt og seks varsler om overtredelsesgebyr.

Les også: Ber kraftselskapene vise samfunnsansvar

– Nedslående

Alle nettselskap har i løpet av 2006 og 2007 skriftlig bekreftet overfor NVE at selskapet har gjennomført nødvendige oppdateringer av planverket.

“Det er derfor nedslående å finne så mange avvik og at 3 selskap fortsatt fullstendig manglet en oppdatert og funksjonell plan for å gjennomføre rasjonering. Tilsynet har avdekket et stort behov for forsterket innsats med både informasjon, opplæring og tilsyn”, skriver NVE i sin årsrapport for tilsyn.

Utvidet tilsyn

NVE utvidet i fjor tilsynsvirksomheten til flere områder. 105 revisjoner, 485 inspeksjoner og en rekke “skrivebordstilsyn” avdekket til sammen 444 avvik.

Det ble blant annet avdekket avvik ved alle utførte tilsyn for beregning av anleggsbidrag og rasjoneringsplaner.

Les også: – Straff kraftselskapene for tomme magasiner

Tvangsmulkt

NVE ga i fjor 193 varsler om tvangsmulkt.

Det kom 24 vedtak om tvangsmulkt som utløses der retting av avdekket ulovlig forhold ikke skjer innen fastsatt frist.

NVE traff videre tre vedtak om overtredelsesgebyr, alle knyttet til fjernvarmesaker. Ingen av avvikene ble politianmeldt.

Les også: – Nye kabler presser strømprisen

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.