NCC ut av Snøhvit

- Statoil var ikke villig til å kompensere for kortere byggeperiode. Da er ikke lenger våre krav til lønnsomhet i prosjektet mulig å oppfylle, og vi trekker oss fra den intensjonsavtalen vi inngikk i februar, sier administrerende direktør Espen A. Pay i NCC i en pressemelding.

Statoil har i stedet forhandlet frem en ny avtale med AF Spesialprosjekter i samarbeid med det danske entreprenørselskapet E. Pihl & Søn på rundt 700 millioner kroner. Den nye konstellasjonen har fått navnet AFS-Pihl Group.

Arbeidet med å planere tomten er ventet å starte i månedsskiftet juni/juli i år, og være ferdig i fjerde kvartal 2003. Tomten skal da være klar for installering av prosessanlegg og fire lagertanker. LNG-fabrikken på Melkøya skal etter planen være ferdig rundt årsskiftet 2005/2006.

Klarsignal til å starte opp igjen Snøhvit-prosjektet ble gitt nylig, etter at ESA-domstolen avklarte de skattemessige rammebetingelsene for prosjektet.

- Vi er lettet over denne avklaringen og ser fram til å begynne på prosjektet igjen, sier prosjektdirektør Egil Gjesteland i en kommentar.

I samband med oppstarten på Snøhvit er Statoil er med på å etablere Barents NaturEnergi i Hammerfest. Det nye infrastrukturselskapet skal legge til rette for næringsutvikling i Finnmark i forbindelse med Snøhvit.

Utbyggingen gir muligheter for å utnytte energiprodukter som kjølevann, varmt vann og naturgass forretningsmessig. Statoil eier 30 prosent i selskapet. Øvrige eiere er Hammerfest kommune, Hammerfest næringsinvest, Selskapet for Industrivekst (Siva) og Hammerfest Elverk.