DRIFT OG VEDLIKEHOLD

NCC skal smelte snø på kaia i Oslo i minst et år til

Ja, det blir kanskje drift i tre år til hvis partene blir enige.

Snøsmeltelekteren til NCC i aksjon i 2012.
Snøsmeltelekteren til NCC i aksjon i 2012. Foto: Bjørn Olav Amundsen
1. apr. 2020 - 09:46

Oslo kommunes avtale med NCC om lekteren «Terje», som smelter brøytet snø i havnebassenget for kommunen, er egentlig inne i sitt siste år. 1. april 2020 skulle det strengt tatt vært slutt.

Men for kort tid siden sendte Oslo kommune ut en intensjonskunngjøring. Der meldte kommunen at den planlegger å inngå en tilleggsavtale med NCC om å forlenge kontrakten om mottak av snø.

Kontrakten forlenges i hvert fall med et år, altså fra 1. april 2020 til 31. mars 2021. Og det er mulighet for ytterligere 1+1 års forlengelse, dersom partene blir enige.

Totalverdien av kontrakten er anslått til 75 millioner kroner i kunngjøringen.

Hans Kevin i NCC under en svært stille periode på lekteren i mars 2017. <i>Foto:  Bjørn Olav Amundsen</i>
Hans Kevin i NCC under en svært stille periode på lekteren i mars 2017. Foto:  Bjørn Olav Amundsen

Lekteren har særlig vært kjærkommen når kommunen har måttet kjøre bort brøytet snø fra gater og veier.

– Vinteren 2017-2018 smeltet vi 497.351 kubikkmeter snø, forteller Hans Kevin i NCC. Han har ansvaret for snølekteren.

– Forrige vinter, altså 2018-19, ble det rundt 185.000 kubikkmeter, mens i inneværende vinter har vi ikke smeltet en eneste kubikkmeter, sier han til Veier24.

Bare i januar ble 25.000 bussavganger innstilt i Oslo og Akershus. Bildet er fra 2. februar..Foto: Arash A. Nejad
Les også

Får slakt: Dårlige beregninger og tekniske feil får skylden – ikke været

En del usikkerhet

Kommunen beskriver bakgrunnen for det hele slik: Den opprinnelige kontrakten om snølekteren ble inngått i 2011, og med en kontraktsvarighet på åtte år. I konkurransegrunnlaget var det først antydet en kontraktsvarighet på åtte til ti år, og det skulle være gjenstand for forhandling.

Som utgangspunkt ønsket den daværende Samferdselsetaten i Oslo kommune (nå Bymiljøetaten) ti års varighet. Men i de etterfølgende forhandlingene før kontraktssignering ble det bestemt at varigheten skulle være åtte år.

Årsaken var at Samferdselsetaten hadde satt i gang et prosjekt i samarbeid med Vann- og avløpsetaten ved Bekkelaget renseanlegg om et snømottak, og det var forventet å være i drift innen seks år. Derfor var vurderingen slik den gangen: Det ville innebære en økonomisk risiko å inngå en kontrakt på ti år hvis en annen løsning falt på plass om seks år.

På det merkede området ønsker Norsk Kjernekraft å bygge SMR-anlegg. Som skissen viser er det god plass til minst fem anlegg, men det kan også være plass til sju 300 MW-anlegg. Øverst til venstre ligger det store gassprosesseringsanlegget på Kollsnes.
Les også

Sikret tomt: Vil bygge fem kjernekraftverk

Hva skjer med renseanlegget?

Men siden avtalen ble inngått har det vært en prosess med konseptvalgutredning (KVU) i forbindelse med det nye renseanlegget ved Bekkelaget. Utredningen har tatt lang tid, ettersom premisser, beslutninger, faktiske forhold og problemstillinger har endret seg.

Utredningen har også måttet revideres før det kom på plass et tilfredsstillende grunnlag for videre arbeid med snømottak.

Endelig beslutning i kommunen er ennå ikke tatt. Så derfor må kommunen satse på et eller flere nye år med snølekteren ved Akershuskaia.

Noe av bakgrunnen er også dette, slik som kommunen beskriver det i kunngjøringen: Oppsamlet snø kan inneholde mikroplast, søppel, miljøgifter, salter og andre næringsstoffer som kan gjøre skade på naturen. Fylkesmannen i Oslo og Viken stiller derfor strenge krav til godkjenning av utslipp. Sand, grus, større elementer, tungmetaller og mikroplast er generelt sett ikke spesielt vanskelig å rense ut av snøen med et mekanisk renseanlegg. Derimot er saltinnholdet svært utfordrende å fjerne og derfor må smeltevannet som inneholder salt ut på dypt saltvann.

Kommunen sier at det pr i dag ikke finnes andre løsninger for snøhåndtering enn lekteren, når den tar hensyn til Fylkesmannens krav.

Men det kan komme andre løsninger i framtiden: Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Målet i framtiden er å fjerne av på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte. Oslo får bistand av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) som er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. Det planlegges gjennomført dialogkonferanse i slutten av mai 2020.

Bymiljøetaten har vurdert at dagens kontrakt med NCC for mottak av snø kan forlenges med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser. Anskaffelsens karakter er ikke endret, det er de samme tjenestene som skal leveres. Kontrakten var opprinnelig utlyst med 8-10 års varighet. Kontrakten får nå en ti års varighet med mulighet for forlengelse på 1+1 år, dersom partene blir enige om det.

frekvensen for å omkomme for en person som befinner seg på et bestemt punkt i nærheten av anlegget
Les også

I verste fall tar gassen livet av deg på 41 minutter – avviser at risikoen er for stor

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.