Når disse forskerne har løst «kalksementgåten», kan utslippene fra bygg og anlegg gå drastisk ned

– Jeg kan ikke få sagt nok hvor viktig dette prosjektet er, sier Ragnhild Sarsten i Bane Nor.

Når disse forskerne har løst «kalksementgåten», kan utslippene fra bygg og anlegg gå drastisk ned
Jan Ole Gulbrandsen (til høyre) med dagens siste prøve fra en kalksementpel. Prosjektlederne Eivind Juvik og Tonje Eide Helle er overrasket over hvor bløt leiren er. Foto: Knut Bjørheim

Stabekk, Viken: Tenk deg at du skal være med på å prosjektere et nytt boligfelt eller ny motorvei. I grunnen har geoteknikere påvist store mengder kvikkleire, noe som er ganske vanlig i Norge. Dermed må grunnforholdene stabiliseres.