LUFTFART

Nå starter byggingen av ny flyplass i Bodø

Avtalene som muliggjør bygging av den nye lufthavnen i Bodø er signert, og det første spadetaket er nå tatt. Samtidig avhender Forsvaret Bodø flystasjon.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, konsernsjef i Avinor, Abraham Foss og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok de første spadetakene.
Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, konsernsjef i Avinor, Abraham Foss og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok de første spadetakene. Foto: Avinor/Øystein Løwer

Begivenheten ble først markert i Bodø rådhus, der avtalene ble signert. Deretter ble det første spadetaket tatt på Bodø lufthavn.

– Dette er en stor dag for hele Bodø by og for oss i Avinor. Selv om byggingen av ny lufthavn er vedtatt av alle parter, er det ekstra høytidelig når man har signert avtalen og gjennomført det første spadetaket, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i en pressemelding.

Han ser fram til prosessen som skal resultere i at den nye flyplassen åpner i løpet av 2029.

– I Avinor er vi veldig motiverte for å jobbe sammen med våre partnere i Bodø kommune og Forsvaret for å bygge en lufthavn som skal bli selve knutepunktet for trafikk inn og ut av regionen, sier han.

Forsvaret avhender eiendom

Samtidig har Forsvarsbygg signert avtaler med Bodø kommune og Avinor som innebærer avhending av en eiendom på 5000 dekar og cirka 160.000 kvadratmeter bygningsmasse.

Les også

– Det er en stor og viktig dag for Forsvarssektoren. Vi er veldig glade for å kunne bidra til realiseringen av ny by og ny flyplass i Bodø. Samtidig er det med et visst vemod vi lukker et betydelig kapittel i historien om forsvaret av Norge. Bodø har vært en sentral forsvarsby i mange tiår. Vi skal fortsatt være til stede både på flystasjonen og i regionen, men med denne avtalen har vi signert på overføring av betydelige områder til sivile formål, sier Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg i en pressemelding.

Kampflybase på Ørland

Flyvirksomheten i Bodø startet med byggingen av en alliert flystripe under krigshandlingene i mai 1940. Flystripen ble umiddelbart bombet av tyske fly, og overtatt av okkupasjonsmakten. I 1950 vedtok Stortinget bygging av en moderne flyplass i Bodø, både for sivil og militær bruk. I 1955 ble to jagerskvadroner lokalisert på stasjonen, og i 1981 kom de første F-16-flyene til Bodø.

I 2012 vedtok Stortinget at Ørland skal være Norges framtidige kampflybase. I vedtaket lå også at 331 og 332 skvadron skulle flyttes fra Bodø til Ørland, og at 338 skvadronen skulle legges ned.

900 meter sør for dagens lufthavn

I meldingen påpekes det at denne prosessen har nådd en milepæl, med signeringen av avtaler mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune om overføring av eiendom som tilrettelegger både for en ny by og en ny flyplass.

Ny flyplass i Bodø

• Kapasiteten vil være 2,3 millioner passasjerer i året

• I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og ca. 3000 folk sysselsettes

• 3,5 mill. kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – tilsvarer ca. 1.400 olympiske svømmebasseng

• 650.000 kvadratmeter skal asfalteres – tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner

• Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25.000 kvadratmeter 

Den nye lufthavnen i Bodø skal ligge om lag 900 meter syd for dagens lufthavn. Dagens lufthavn vil være i operativ drift frem til dagen før den nye flyplassen settes i drift.

Utbyggingen forutsetter at det blir gitt en påkrevet ESA-godkjenning (European Surveillance Authority). Dette fordi statlig støtte til denne type prosjekter er omfattet av EØS-lovgivning. Det ingenting som tilsier at dette ikke faller på plass.

Les også

Les mer om: