OLJE OG GASS

Nå står arbeidsrettsakene i kø i oljebransjen

ConocoPhillips, Statoil, flere boreselskaper og leverandører må i retten.

Det er en kraftig økning i antallet arbeidsrettsaker, bekrefter flere fagforbund. Flere av sakene skal behandles i Stavanger tingrett utover året.
Det er en kraftig økning i antallet arbeidsrettsaker, bekrefter flere fagforbund. Flere av sakene skal behandles i Stavanger tingrett utover året. Bilde: Berit Roald/NTB Scanpix
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
12. feb. 2015 - 15:15
Vis mer

Arbeidsrettsaker der oljeselskaper eller oljeleverandører er saksøkt står i kø utover året. Særlig i Stavanger tingrett.

– Det er langt flere arbeidsrettsaker enn vanlig som er berammet, og det vil kommer flere fordi mange ligger i påvente, forteller Industri Energi-advokat Eyvind Mossige til Teknisk Ukeblad.

Et stort antall av de oljerelaterte arbeidsrettsakene foregår i Stavanger tingrett fordi dette er domstolen for norsk sokkel sør for 62. breddegrad.

Les også: Advokater holder nedbemanningskurs på oljemesse

Nito venter fem rettsaker

Ingeniørorganisasjonen Nito har for øyeblikket hjulpet medlemmer i omtrent 15 søksmål som gjelder nedbemanning. Fem av sakene skal for retten. For omtrent ett år siden var tilsvarende tall null.

– Det er en markant økning i nedbemanningssaker, sier Erlend Aarsand, som leder juristene i Nito.

Nitos advokater bistår blant annet to ingeniører som skal møte Aibel i retten i vår i forbindelse med nedbemanning, viser berammingslisten.

Råd i 400 oppsigelser

Nito-advokaten forteller om stor pågang.

– Vi har etter februar i fjor, da krisen oppsto, gitt råd og bistand i anslagsvis 400 nedbemanningsoppsigelser, sier Aarsand.

Han legger til at langt de fleste oppsigelsessakene løser seg i forhandlinger med arbeidsgiver i form av forlik, hvor Nito-medlemmet blir bistått av en advokat fra Nito.

– I all hovedsak løser sakene seg i forhandlingsmøte, men også etter stevning og tilsvar, det vil si før en eventuell domstolsbehandling. Begge parter er som regel tjent med slike utenrettslige forlik, sier han.

Les også: Fem ingeniører har forberedt dette løftet i to år

Kan øke

Aarsand forteller at det er nytt at så mange av sakene de er involvert i handler om nedbemanning.

– For cirka ett år siden hadde ikke organisasjonen noen slike søksmål på vegne medlemmene. Blir arbeidsmarkedet for ingeniører dårligere, vil det antagelig bli en stigning i antall rettsprosesser, sier Aarsand.

– Tidligere gjaldt sakene våre hovedsakelig personlige oppsigelser, oppsigelse i prøvetid, midlertidig tilsetting, pensjon eller pengekrav av forskjellig karakter, nå gjelder det mye nedbemanning, sier han.

Les også: FMC kutter 2000 ansatte

ConocoPhillips er blant annet saksøkt av innleide som har jobbet på Ekofisk-feltet.
ConocoPhillips er blant annet saksøkt av innleide som har jobbet på Ekofisk-feltet.

Krever fast jobb

Det største sakskomplekset er søksmålene fra 25 innleide som krever fast jobb i ConocoPhillips. Stavanger tingrett skal behandle saken i september.

– ConocoPhillips er saksøkt i en rekke saker for det vi mener er ulovlig innleie, sier Industri Energis advokat Eyvind Mossige, som representerer saksøkerne.

– Det er en lang tradisjon for utleie mellom oljeleverandørindustrien og oljeselskapene, men det er en ny situasjon for ConocoPhillips at innleide sammen med sine fagforeninger bringer saker inn for retten med krav om å bli ansatt i ConocoPhillips, skriver kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips i en epost.

Statoil er saksøkt i tre saker i forbindelse med outsourcing. Disse skal for retten i vår. I tillegg er det planlagt en lang rekke rettsaker som omhandler oppsigelser i boreselskaper, oljeserviceselskaper og leverandørindustrien, viser en gjennomgang av berammingslistene til domstolene (se faktaboks).

Les også: Konsulentselskaper: – Nå kan lang erfaring være gull verdt

Større trøkk

Industri Energis advokat stiller i retten i flere av sakene. Neste uke skal han i retten, så venter en ny sak i begynnelse av mars, deretter to hovedforhandlinger i april og en ny runde med det samme i midten av mai.

– Det er fem hovedforhandlinger i løpet av relativt kort tid og av lang varighet, sier Mossige.

– Vi merker at det er et større trøkk på vårt arbeid. Vi klarer ikke å håndtere alt selv og må sende over en del saker til juridisk avdeling i LO, sier han.

Han mener et fellestrekk ved flere av sakene er at folk som tidligere har akseptert å være innleid, nå går til sak for å få fast jobb.

Også Tekna bekrefter at de er involvert i langt flere rettstvister grunnet nedbemanning enn tidligere. Organisasjonen kan imidlertid ikke tallfeste økningen overfor Teknisk Ukeblad.

Les også: Her er flest ingeniører sagt opp det siste året

– Følger markedet

Arbeidsgiversiden bekrefter trenden.

– Vi ser at det er en økning i antall innkomne saker, der medlemmene våre ber om prosedyrehjelp i forbindelse med arbeidsrettsaker, sier Nina Melsom, som leder juristene i NHO.

Hun forteller at de over tid ser at statistikken deres over slike saker følger markedssvingningene.

– I nedgangstider får vi mer å gjøre, men dette kan nå også ha sammenheng med de ganske nylige endringene i permitteringsregelverket, som kan gjøre at bedrifter lettere tyr til oppsigelser, sier hun.

Norsk olje og gass svarer at de ikke har registrert noen spesiell økning.

– Vi opplever at imidlertid bedriftene legger opp til ryddige og grundige prosesser i forbindelse med nedbemanning og som følge av det har vi ikke registret en spesiell økning i saker blant våre medlemsbedrifter. At det er en økning i saker for domstolene er likevel ikke helt overraskende da det blant en en del selskaper har vært omfattende nedbemanning, skriver informasjonssjef for arbeidsliv, Thina Hagen.

Les også: Da bedriften skulle selges, la 25 av de ansatte sparepengene på bordet

Behov for avklaring

Statoil ønsker ikke å svare på om de er involvert i flere arbeidsrettstvister nå enn tidligere, de henviser til domstolen.

– Som hovedregel søker Statoil å løse uenigheter utenfor rettsapparatet. Men det kan være behov for å få en avklaring  i retten i enkelte prinsippsaker der partene har et ulikt syn, også med tanke på eventuelle fremtidige saker. Utover det er det ikke naturlig for oss å kommentere forhold som er under behandling i rettssystemet, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil.

Flere nyheter om olje- og gass.