OLJE OG GASS

Nå skal myndighetene på tilsyns-offensiv mot rettighetshaverne

Vil ikke ha gratispassasjerer på norsk sokkel.

Ny boligmodul, Valhall
Ny boligmodul, Valhall Bilde: BP
Ina AndersenIna AndersenJournalist
13. mai 2014 - 13:05

I januar i år ble Hess Norge, som er rettighetshaver på Valhall, ilagt en rekke pålegg av Petroleumstilsynet, etter at det ble avdekket flere alvorlige avvik under et tilsyn i fjor høst. Det var bare det første eksempelet på at flere rettighetshavere som vil bli gått nærmere etter i sømmene.

Petroleumstilsynet vil starte en offensiv, for å sikre at også de som ikke har hovedansvaret på feltene utfører sine pålagte oppgaver.

– Rettighetshaverne er ingen gratispassasjerer på norsk sokkel, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet til Teknisk Ukeblad.

Flere tilsyn

Selv om det er operatørselskapet som står for den daglige driften på et felt, skal rettighetshaverne bidra aktivt og kontrollere at operatøren ivaretar kravene i regelverket. Regelverket stiller nemlig klare krav til rettighetshavernes rolle i utvinningstillatelser.

Ptil varsler nå at de framover vil gjennomføre flere tilsyn med rettighetshaverne.

– Rettighetshaverne har en viktig jobb å gjøre. De har klare plikter og rettigheter som de må ta ansvar for, poengterer Midttun.

Han forklarer at Petroleumstilsynet gjennom lang tid har fulgt opp rettighetshaverne, men det har stort sett vært i tilknytning til andre tilsynsaktiviteter.

– Det som nytt nå er at det skal føres tilsyn direkte med aktøren. Du kan si at vi bruker en litt annen metodikk, sier han.

Les også: Norges største industriprosjekt kan bli utsatt av Stortinget

– Følge opp nye aktører

Det er ingen spesiell utløsende faktor som gjør at Petroleumstilsynet velger å se mer nøye på rettighetshaverne.

– Men det er kommet mange nye aktører på norsk sokkel i løpet av 2000-tallet, og det er noe vi vil følge opp, påpeker Midttun.

Petroleumstilsynet vil ikke kunne føre tilsyn med alle, men vil måtte velge ut noen selskaper.

– Dette vil jo også kunne føre til at rettighetshaverne generelt blir oppmerksom på de pliktene de har. Vi publiserer jo alle rapportene fra tilsynene vi gjennomfører på nett, nettopp fordi det er viktig med kunnskapsutveksling og at også andre selskaper bør sette seg inn i de funnene vi gjør. Du kan ikke være en aktør på norsk sokkel uten å ha kunnskap om og etterleve regelverket som gjelder her, understreker han.

Les også: Dette er Enis plan B for Goliat

Pålegget lukket

– Hva forventer dere å finne i tilsynene med rettighetshaverne?

– Jeg tror de utmerket godt vet hva slags plikter og rettigheter de har i den rollen de innehar. For å si det sånn så var vi overrasket over de avvikene vi fant hos Hess, som jo også førte til et pålegg. Her er det viktig å understreke at Hess veldig raskt tok tak i problemet, og har jobbet godt med dette. Pålegget er nå lukket, og de har tingene på stell, sier Midttun.

Det mener han er et eksempel på tilsynene virker etter sin hensikt.

– Men det er klart at det er et stort ansvar å være rettighetshaver. Selskapene skal være i stand til å støtte operatøren i viktige beslutninger, og også å utfordre operatøren. Det er ingen gratisbillett. Det krever arbeid selv for en rettighetshaver med en liten andel i en stor tillatelse.

Les også: DNV GL vil bruke «Prius-teknologi» på oljeplattformer

Krav til rettighetshaverne

Rettighetshaveren skal legge til rette for at operatøren skal kunne gjennomføre sine oppgaver, og har ansvar for å påse at operatøren gjennomfører disse i tråd med regelverkskrav.

En rettighetshaver har også aksjonsplikt når det gjelder forhold som ikke er i overensstemmelse med regelverket.

Rettighetshaveren må særlig påse at operatøren utfører sine oppgaver i forbindelse med sentrale og viktige forhold. Dette gjelder blant annet operatørens styringssystem, at operatøren har en organisasjon som er tilstrekkelig kvalifisert og har god nok kapasitet, at operatøren ivaretar problemområder og andre forhold som myndighetene har særlig fokus på, samt ved sentrale søknader til myndighetene.

En rettighetshaver defineres som en fysisk eller juridisk person, eller flere slike personer, som etter petroleumsloven eller tidligere lovgivning innehar en tillatelse til undersøkelse, utvinning, transport eller utnyttelse.

Operatøren er den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelse av petroleumsvirksomheten.

Les også:

Jacketen Solveig er installert på Edvard Grieg-feltet

Denne monsterkatamaranen skal løfte Yme på åtte sekunder

Norge risikerer betydelige utslipp fra brønner som ikke er plugget  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.