PROSJEKTERING

Nå skal det lages reguleringsplan for ny Glommakryssing

Vegvesenet trenger et rådgiverfirma til jobben. 

Dagens riksvei 22, der den krysser Glomma ved Fetsund.
Dagens riksvei 22, der den krysser Glomma ved Fetsund. Foto: Google Maps
29. juni 2021 - 14:25

Prosjektet har navn Rv. 22 Kryssing av Glomma, og delprosjektet heter Garderveien-Kringenkrysset. Dagens riksvei 22 er en viktig regional vei som binder sammen Østfold og Akershus.

Vegvesenet er ute etter en leverandør som kan utarbeide og levere reguleringsplan med teknisk plan for ny riksvei 22. Oppdraget innebærer også optimalisering og undersøkelser i oppdragsfasen.

Vis mer

Utgangspunktet er alternativ A2 fra kommunedelplanen. I tråd med kommunestyrevedtak fra september i 2020 er det en nedskalert løsning som ligger til grunn for reguleringsarbeidet. Det innebærer fire felt på riksvei 22, parallell sykkelvei med fortau, rundkjøringer på hver side av Glomma og ingen egen lokalveiløsning. Fartsgrense skal være 80 km/t. Dette tilsvarer i hovedsak alternativ A fra konsekvensutredningen.

Prosjektet er så stort og komplisert at Statens vegvesen vil ha tak i faglig dyktige medarbeidere som dekker alle nødvendige fagfelt. Det er viktig at rådgivningsfirmaet har en god og strukturert prosjektorganisering, og kan levere et godt samarbeid med Vegvesenet.

Vegvesenet håper at leverandøren kan starte med arbeidene i midten av september i år. Reguleringsplanen skal kunne sendes til Lillestrøm kommune for førstegangsbehandling senest i november 2022. Grunnundersøkelsene skal være ferdige 1. mars samme år.

Spesielle og viktige elementer for arbeidet med reguleringsplanen:

 • Kryssing av Glomma
 • Vannlinje- og flomberegninger
 • Strømningsforhold og islast
 • Synketømmer
 • Avvikling av trafikken i byggeperioden
 • Forholdet til Fetsund Lenser
 • Registrering av grunnforhold med kvikkleire
 • Bruutforming og fundamentering
 • Riving av dagens bru
 • Riving/flytting av det gamle Herredshuset fra 1931

Vegvesenet angir at kontrakten tildeles det tilbudet som oppnår lavest konkurransesum. Konkurransesum er tilbudssum, fratrukket verdien av de øvrige tildelingskriteriene (beskrivelse av gjennomføring av oppdraget med fremdriftsplan og planlagt ressursbruk, samt Tilbudt kompetanse).

 

Varighet for kontrakten er satt til to år.

Det er mange opsjoner her, og vi nevner noen:

 • Plan for ytre miljø
 • Rigg- og marksikringsplan
 • Kostnadsberegninger
 • Supplerende data
 • Trafikkmodeller
 • CEEQUAL
 • Tilrettelegging for plankart i innbyggerdialog
 • Digital varsling
 • TS-revisjon

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 31. august.

Les også

 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.