PROSJEKTER

Nå skal det bygges fire kilometer med ny fylkesvei i Telemark

Den nye veien fra Rugtvedt og vestover skal være ferdig sommeren 2026. 

Fylkesvei 353 ved Rugtvedt i Bamble.
Fylkesvei 353 ved Rugtvedt i Bamble. Foto: Google Maps
30. des. 2022 - 09:25

Vestfold og Telemark fylke har kommet med det nye prosjektet som heter Fv 353 Rugtvedt-Surtebogen.

Det er en totalentreprise. Entreprenøren skal prosjektere og bygge 3,9 kilometer ny fylkesvei mellom Rugtvedt og Surtebogen i Bamble kommune.

Fylkesveien skal ha standard H1, og det skal også bygges tre nye kryss samt lokalveier og private veier. I tillegg blir det noe ny gang- og sykkelvei. Deler av eksisterende fylkesvei 353 skal klassifiseres ned til kombinert adkomstvei for boliger og gang- og sykkelvei.

Det blir totalt ni konstruksjoner i dette prosjektet, fem bruer, tre kulverter og en mur.

Entreprenøren skal gjennomføre geoteknisk prosjektering og geotekniske tiltak for fremføring av veien og fundamentering av konstruksjonene.

Det blir en del omlegginger av teknisk infrastruktur, og noen hus og ei bru skal rives.

Mye sprenging

Ifølge konkurransegrunnlaget vil det bli betydelige sprengningsarbeider i prosjektet. Her er det krav til elektroniske tennere for sprengningsarbeidene. Det er ellers funnet dårlige grunnforhold nær områdene hvor det skal sprenges.

Langs hele veien skal det være en fellesgrøft med høyspentkabler. Kryssene og deler av selve veien skal få belysning. Alle gang- og sykkelveier skal ha belysning. Dessuten skal entreprenøren gjøre forberedende arbeider for ny bomstasjon.

Og det blir også arbeider for Bamble kommune. Blant annet skal det legges ny hovedvannledning langs hele traseen. Det skal også gjøres større omlegginger og nyanlegg av spillvann.

Prosjektet er modellbasert og bygges opp på håndbok V770. Prosjekteringen skal bygge på reguleringsplanen for fylkesvei Rugtvedt-Surtebogen, som ble vedtatt 12. november 2020.

Prosjektet fokuserer sterkt på ytre miljø, og flere områder med bekker og sjø er av betydning.

Det hele skal være ferdig til 1. juli 2026, og det er to delfrister:

  • Delfrist A: 1. mars 2025. Da skal trafikk være satt på på ny vei fra Rugtvedt til Findal. Findal
    bru trenger ikke være ferdig.
  • Delfrist B: 1. april 2026. Hele nyveien skal være åpen for trafikk uten begrensninger. Bompengeinnkrevingen starter.

Dette prosjektet er en konkurranse med forhandlinger, og det starter med tilbudskonferanse på Fylkeshuset i Skien 10. januar.

Interesserte entreprenører melder seg på til kvalifisering innen 8. februar.

21. februar sender fylket ut melding om hvilke leverandører som er kvalifisert og som får invitasjon til å gi tilbud.

Frist for innlevering av første tilbud er 23. mai.

Så blir det forhandlingsmøter, og frist for å levere endelig tilbud er 14. september.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Etter planen blir det så tildeling 3. oktober og kontraktssignering et par-tre uker senere.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.