ELBIL

Nå ønsker bilindustrien seg elbilinsentiver

Ber om at EU gjør elbiler mer attraktive.

Fra BMWs fabrikk.
Fra BMWs fabrikk. Foto: Mona Strande

Europeiske bilprodusenter er klare til å ta straffen dersom de slipper ut for mye CO2. Men da må EU stille opp og hjelpe dem med å nå målene.

Det sier Erik Jonnaert, generalsekretær i lobbyorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, ACEA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. 

ACEA etterlyser at myndighetene i EU-landene legger til rette for lavere CO2-utslipp. Kravene kommer til å bli svært strenge fra og med 2021. 

Da skal utslippet fra bilprodusentenes nybilsalg ikke overstige 95 gram CO2 per kilometer i snitt. Dermed kan det fortsatt selges biler med store forbrenningsmotorer og høyt CO2-utslipp, men i realiteten må det kompenseres for med biler som slipper ut lite eller ingen CO2 under bruk.

Risikerer store bøter

De bilprodusentene som ikke klarer dette målet vil bli ilagt store bøter. For hvert gram CO2 de slipper ut for mye i snitt, må produsentene betale 95 euro per registrerte bil.

Lading av elbil. Bilde: Marius Valle

For de store produsentene ligger det dermed an til enorme bøter om grensen overstiges bare litt.

Det er særlig det at salget av dieselbiler er i fritt fall som gjør bilprodusentene nervøse. Når den jevne bilkjøper i Europa velger vekk diesel, er det bensin og ikke elbil de fleste ender med å kjøpe. 

Bensinbilene har høyere CO2-utslipp enn dieselbilene i snitt, noe som gjør at utslippet nå er på vei oppover.

Ønsker elbilinsentiver

Det til tross, så vil ikke ACEA jobbe for å utsette bøtene. Diskusjonen blant medlemmene handler nå om hvordan de skal klare å nå målene innen utgangen av 2020, ifølge Jonnaert.

Dieselbiler blir stadig mindre populære i Europa. Det er et problem for industrien.  Bilde: Daimler AG - Global Communication

Han sier at bilprodusentene likevel stiller spørsmål om hvorfor det ikke er noen utslippsmål for enkeltland. Så mens bilprodusentene blir bedt om å redusere utslipp, er det ingen som ber hvert enkelt EU-land om å gjøre det samme.

Han sier at reduksjonen i salget av dieselbiler og treg investeringstakt i infrastruktur for elbiler gjør det vanskelig å nå utslippsmålet.

I stedet for å utfordre utslippsmålene, ønsker ACEA å knytte utfordringene de har nå mot en diskusjon om hvordan fremtiden ser ut.

Nå må EU hjelpe bilindustrien ved å skape insentiver som gjør at forbrukerne velger elbiler. Samtidig må EU bidra til å bygge ladeinfrastrutur, mener Jonnaert.

Holdningsendring

Det er en holdningsendring fra ACEA, som tidligere har vært tydelige i argumentasjonen om at virkemidlene må være teknologinøytrale. Den holdningen har fremdeles miljøorganisasjonen T&E

De siste årene har imidlertid mange bilprodusenter investert i elektrisk mobilitet, og det kan se ut til at ACEA har endret holdning.

Dette er for øvrig ikke første gang ACEA etterlyser at myndighetene stiller opp med midler til infrastruktur om de ønsker at elektrisk mobilitet skal lykkes.

Utslippsmålene i 2021 er bare et steg på veien mot 2030. Da ligger det an til en reduksjon i CO2-utslippet fra nybilparken på 30 prosent mellom 2021 og 2030. ACEA har uttrykt misnøye med dette, som de mener er altfor strengt.

ACEA har tidligere advart EU-kommisjonen om å ha Norge som rollemodell for hvordan den europeiske bilparken skal se ut.

  • Les flere saker om motor.