SOLENERGI

Nå kan solkraftkunder få mer betalt for egen solstrøm

Hafslund Nett nektet å gi ut måledata. Nå har solcelle-grunderne fått medhold.

Stadig flere nordmenn skaffer seg solcellepaneler. På bildet ser vi Andreas Bentzen i gründerselskapet Otovo, som nå ikke lenger er avhengig av godvilje fra nettselskapene for å få tilgang til kunder.
Stadig flere nordmenn skaffer seg solcellepaneler. På bildet ser vi Andreas Bentzen i gründerselskapet Otovo, som nå ikke lenger er avhengig av godvilje fra nettselskapene for å få tilgang til kunder. Bilde: Kallestad, Gorm/NTB Scanpix

Hafslund Nett brøt forskriften da de nektet gründerselskapet Otovo målerdata, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Monopolselskapet nektet i høst å gi fra seg målerdata for at solcelle-selskapet skulle kunne kjøpe overskuddskraft fra såkalte plusskunder med solceller på taket.

Det var brudd på energilovforskriften, slår nå NVE fast i en avgjørelse som Teknisk Ukeblad har sett.

Får langt mer per kilowattime

NVEs avgjørelse vil ifølge produktsjef Simen Fure Jørgensen i Otovo gjøre at solcellekundene vil få mer igjen for overskuddsstrømmen sin, enn om de måtte selge den til nettselskapene.

– Nettselskapene gir spotpris for plusstrømmen, det vil typisk si mellom 20 og 30 øre per kilowattime. Fra Otovo får man 1 krone per kilowattime for denne strømmen. Det utgjør en betydelig forskjell i lønnsomheten til solstrøm i Norge, sier han til Teknisk Ukeblad.

Målerdataene Hafslund Nett nektet å frigi, ville vise hvor mye kraft Otovos kunder med solceller på taket leverer ut på nettet, og hvor mye kraft de trekker fra nettet.

PLUSSKUNDEORDNINGEN

  • Skal gjøre det enklere å bruke strøm man selv produserer, ved at eierne av solcelleanlegg får felles måling av og avregning av innmating og uttak.
  • Dermed slipper de å betale forbrukstariff for strømmen de selv produserer og bruker, og innmatingstariff for overskuddsstrømmen de slipper ut på nettet.
  • Innmatet effekt i tilknytningspunktet kan ikke på noe tidspunkt overstige 100 kW.

Kilde: NVE

Otovo hadde inngått avtale med solkraftkunder, og skulle etter planen starte kraftleveranse 1. september i år. For at dette skulle være mulig, var de avhengig av å få målerdata fra Hafslund, noe de altså ikke fikk. 

Hafslund Nett nektet å oversende målerdataene fordi de mente regelverket skulle forstås slik at nettselskapene måtte være kjøper av plusskundenes overskuddsproduksjon fram til det vedtatte plusskunderegelverket trer i kraft 1. januar 2017.

– Hindret markedsadgang

Dette er NVE uenig i. I avgjørelsen slår direktoratet fast at Hafslunds praksis er brudd på forskriften om nøytral opptreden overfor kraftleverandører. Hafslund Netts tolking av regelverket har ifølge NVE hindret Otovos adgang til markedet.

– Dette er en seier for folk med solcelle-panel over hele landet. Det er en bekreftelse på at plusskundeordningen er i drift for fullt, og at strømselskapene nå tar over ansvaret for den, sier Jørgensen.

NVE understreker i sin avgjørelse at nettselskapene plikter å tilby markedsadgang til alle kunder som ønsker å produsere egen kraft og til alle kraftleverandører som ønsker å omsette kraft til sine kunder. Direktoratet påpeker også at de allerede i april i år gjorde det helt klart at nettselskapene i slike tilfeller pliktet å oversende målerdata.

NVE skriver at de vil vurdere å ilegge Hafslund Nett tvangsmulkt hvis ikke selskapet retter seg etter vedtaket innen 2. januar 2017 ved å sende Otovo og eventuelle andre lignende selskaper de nødvendige målerdataene.

– Har fulgt retningslinjene

Noen tvangsmulkt blir det imidlertid ikke nødvendig for NVE å innkreve. Hafslund Nett oppfatter nemlig regelverket dithen at det er fra 1. januar 2017 at de pliktet å la plusskundene fritt få velge andre strømselskaper. Dermed er Otovo sikret målerdata fra Hafslund Nett fra årsskiftet, og Hafslund Nett klager derfor ikke på NVEs avgjørelse, selv om de er uenige i den.

– Vi mener vi har fulgt retningslinjene som er gitt. Men vi velger å ta NVEs avgjørelse til etterretning, for nå har det ingen praktisk betydning, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til Teknisk Ukeblad.

Jørgensen i Otovo sier Hafslunds datanekt har skapt usikkerhet for kundene.

– Men nå er det formelle avklart. Dette er en klargjøring av hvordan ting vil være i hele perioden fram til elhub kommer i drift. Nå kan vi konsentrere oss om å fortsette å lage gode produkter for kundene, sier Jørgensen.

Elhub var opprinnelig planlagt å settes i drift 20. februar 2017, men ble utsatt til 23. oktober 2017.

Statnett: Røpet hemmelig informasjon om kraftsystemet

– Samarbeider godt

– Hva synes dere om Hafslunds opptreden i denne saken?

– Vi samarbeider godt med Hafslund Nett på andre områder. Her var vi rett og slett uenige om hvordan regelverket var, sier han.

– Hvordan kan dere gi en hel krone per kWh for strømmen, når nettselskapene kun gir spotpris?

– Vi ser helhetlig og langsiktig på økonomien mellom alle våre kunder. I det perspektivet har vi en formening om at vi skal få lønnsomhet, sier Jørgensen.