KRAFT

Nå godtar Statkraft offentliggjøring av vindkraftproduksjonen på timesnivå

Statkraft har snudd om publisering av vindkraftdata.

Statkraft har lenge vært svært skeptiske til å dele sine produksjonstall med konkurrentene, men går nå med på å vise mer åpenhet.
Statkraft har lenge vært svært skeptiske til å dele sine produksjonstall med konkurrentene, men går nå med på å vise mer åpenhet.
Øyvind LieØyvind LieJournalist
10. feb. 2014 - 07:00

Statkraft har tidligere vært svært skeptisk til å gi innsyn i produksjonstallene for sine egne vindparker.

I 2007 protesterte selskapet mot at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ville offentliggjøre produksjonstall for hver enkelt av selskapets vindparker.

Selskapet mente denne informasjonen var taushetspliktig under forvaltningsloven, som «drifts- eller forretningsforhold som det vil være av forretningsmessig betydning å hemmeligholde», og NVE tok hensyn til Statkrafts innsigelse.

De siste årene har NVE likevel begynt å publisere produksjonstall på parknivå. Men kun den samlede årlige produksjonen.

Les også: Finansdepartementet prioriterer ikke norsk fornybarutbygging

– Konkurransesensitiv

I sommer kunngjorde imidlertid NVE at de planlegger å offentliggjøre også timesverdier av produksjonen for hver enkelt vindmøllepark.

Begrunnelsen var at dataene kan være til stor nytte for miljøer som jobber med tekniske løsninger for å optimalisere vindkraftproduksjonen i Norge, for eksempel ved å utvikle nye produksjonsprognoser og samkjøringsmodeller for vind- og vannkraft.

Men også dette gikk Statkraft imot. Selskapet opplyste til Teknisk Ukeblad at de kun ønsker offentliggjøring av den samlede årlige produksjonen per vindpark, og ikke timesverdier.

Begrunnelsen var igjen at selskapet anså informasjonen som konkurransesensitiv. Dessuten ville en offentliggjøring av detaljerte data ifølge Statkraft svekke konkurransen i kraftmarkedet.

– Det er viktig å beskytte forretningskritisk kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom våre investeringer i anlegg og analyser, sa kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft da til Teknisk Ukeblad.

Les også: Ønsker hemmelighold rundt skatteendringer for elsertifikater

Har snudd

Nå har imidlertid selskapet snudd. NVE sendte nemlig i august en forespørsel til Statkraft om selskapet kunne godta publisering av historiske timeverdier for vindkraften.

Direktoratet understreket at det da kun var snakk om informasjon på parknivå, ikke data for hver enkelt turbin, og at publiseringen skulle skje flere måneder i etterkant av den siste produksjonstimen.

Det har Statkraft gått med på.

«Spørsmålet er nå vurdert internt hos oss. Konklusjonen er at vi finner det akseptabelt at NVE publiserer historiske timesverdier for vindkraft, forutsatt at dette skjer pr. vindpark (og ikke for enkeltturbiner) og at publisering skjer minst 3 måneder i etterkant av siste produksjonstime», heter det i svaret fra Statkraft, som ble sendt i september.

Les også: Protesterer mot Statkrafts gigantturbin på Smøla

– Glade for å dele

Steen sier til Teknisk Ukeblad at Statkraft fremdeles har den generelle holdningen at prisdata er konkurransesensitiv informasjon.

– Men etter at NVE tok kontakt med oss og la fram sine konkrete ønsker og behov, har vi gjort en grundig gjennomgang av både tekniske, økonomiske og markedsmessige sider av dette og kommet fram til en løsning som vi mener er helt akseptabel. Vi er glade for å kunne dele av vår erfaring uten at det går på bekostning av konkurransen. Det er grunnen til at vi har justert holdningen vår, sier han.

Norsk vindkraftforeningen (Norwea) er enig med Statkraft.

«Norwea kan ikke se at produksjonsserier, på detaljnivå time og vindkraftverk, som offentliggjøres med flere måneder forsinkelse skal kunne avsløre driftstrategi eller gi informasjon som gir andre aktører fortrinn i kraft og sertifikatmarkedet. Vi har ingen innvendinger og er positive til offentliggjøringen av produksjonsdataene», skriver de i en epost til NVE, som Teknisk Ukeblad har sett.

NVE opplyser til Teknisk Ukeblad at de ennå ikke har konkludert i spørsmålet om hvor detaljerte data som skal offentliggjøres. Direktoratet opplyser at de fremdeles arbeider med saken, men kan ikke si når en avgjørelse kan ventes.

Les også:

For å få bygd gigantiske Lappland kraftverk vil lulesamene leie kraftverket

Frykter at svenskene har ført Norge bak lyset med ekstremt gode skattefradrag  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.