Nå er det enighet om å bygge energiøy i Nordsjøen

Med bred avtale har Folketinget besluttet å etablere en energiøy i Nordsjøen. Opptil 10 GW er på vei.

Nå er det enighet om å bygge energiøy i Nordsjøen
I den første delen av byggefasen, hvor 3 GW havvindmøller skal settes opp parallelt, vil øya ha et areal på 120.000 kvadratmeter. Illustrasjon: Energistyrelsen

Ikke mindre enn danmarkshistoriens største byggeprosjekt er nå vedtatt av Folketinget. En kunstig øy 80 km ute i Nordsjøen vil være knutepunktet for opptil 10 GW havvindturbiner. Siden øya blir regnet som kritisk infrastruktur, vil staten få majoritetseierskap.