Industriens tiltak for bedre miljø rapporteres i kroner og ører.
Industriens tiltak for bedre miljø rapporteres i kroner og ører. (Bilde: ARKIV)

Mye til miljø

Tallene fra 2002 viste at de store industribedriftene brukte over 2,3 milliarder kroner på miljø. De store bergverks- og industribedriftene hadde 1,3 milliarder kroner i slike driftsutgifter. Samtidig investerte disse bedriftene rundt 860 millioner i miljøverntiltak. Totalt ble dette en prosent av bedriftenes produktinnsats, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå i sommer.

Rundt 72% - 950 millioner kroner - av driftsutgiftene til miljøformål var knyttet til avløp og avfall. I dette ligger kommunale avgifter og andre avfallsgebyrer.

Utgiftene til reduksjon av utslipp til luft lå rundt 265 millioner kroner. I disse tallene er ikke utgifter til CO 2-avgifter og andre generelle miljøskatter inkludert.

Blant investeringene i 2002 er tiltak for avfallshåndtering, produksjonsutstyr som utnytter råvarene bedre og utstyr for gjenvinning av kjølevann. Dette gir både mer effektiv produksjon og har en gunstig miljøeffekt.

Leif Haaland