Lagring av norsk atomavfall

Møtereferater om norsk atomavfall holdes hemmelig – Sivilombudsmannen får saken

Hva var det næringsministeren diskuterte med generaldirektøren i OECDs atomprogram før Haldenreaktoren ble stengt? Dette er et av spørsmålene TU søker svar på.

Etter at den siste norske atomreaktoren, Jeep II, ble stengt i 2019, sitter Norge igjen med 17 tonn med høyaktivt, brukt atombrensel. Ingen vet sikkert hva vi skal gjøre med det.
Etter at den siste norske atomreaktoren, Jeep II, ble stengt i 2019, sitter Norge igjen med 17 tonn med høyaktivt, brukt atombrensel. Ingen vet sikkert hva vi skal gjøre med det. (Foto: Ola Vatn, NTB scanpix)

Hva var det næringsministeren diskuterte med generaldirektøren i OECDs atomprogram før Haldenreaktoren ble stengt? Dette er et av spørsmålene TU søker svar på.

Teknisk Ukeblad har fått avslag på innsyn i flere dokumenter som gjelder håndtering av norsk, høyaktivt atomavfall og stenging av Haldenreaktoren. I klagebehandlingen har Næinrgsdepartementet endret hjemmelsgrunnlaget for å avslå innsyn.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå