BYGG

Mot dobbel kapasitet på E18

Mona StrandeMona StrandeJournalist
1. okt. 2008 - 22:48
Vis mer

Anleggsarbeidet går fort i Agder, til tross for stort og komplekst veiprosjekt.

– Dette er et av de største anleggene i Norge, og samtidig et av prosjektene med kortest byggetid. Det går i veldig høyt tempo, med åtte tunnelstrekninger som alle har to løp og over 100 konstruksjoner i form av bruer og underganger. Det er et stort antall på fire mil, sier Statens vegvesens prosjektleder Nils Ragnar Tvedt.

Ett år før kontraktdato

Agder OPS Vegselskap har ansvar for veiprosjektet, som er et prøveprosjekt etter OPS-modellen.

Arbeidet startet i juni i 2006, og allerede 1. oktober neste år skal hele strekningen være åpnet. Det er ett år tidligere enn ferdigstillelsesdatoen i kontrakten.

– Siden vi finansierer hele prosjektet, og ikke får noen inntekt før det er trafikkavvikling på veien, har vi lagt oss på den linjen. Vi har aldri planlagt å dra ut åpningen lenger enn til 31. september neste år, sier administrerende direktør Finn Aasmund Hobbesland i Agder OPS.

Bruer i julegave

Siden det bygges firefelts vei er alle bruer og tunneler doble.

– Alle fjelltunneler er ferdigsprengt, og de holder nå på med elektroinstallasjoner. Engelsheitunnelen, en miljøtunnel i betong ved Lillesand, er klar til å dekkes med masse. De fleste bruene er ferdige, og samtlige skal være ferdige til jul i år, sier Hobbesland.

De to lengste bruene, Bjellandsvad og Kaldvellelva, har ett spenn ferdig. Det forenkler arbeidet mye, siden den ferdige brua dermed kan brukes til massetransport.

Tett på og langt unna

Hobbesland mener OPS-formen påvirker framdriften positivt, og viser at man kan bygge vei raskere enn hva mange kanskje tror. Men prosjektet er likevel ikke uten utfordringer.

– Det er en voldsom mengde konstruksjoner som bygges parallelt med dagens E18. I tillegg går mye av strekningen nesten på samme sted som nåværende, noe som gir mye innsnevring av kjørebanen og dårligere forhold for bilistene, sier Hobbesland.

Langs andre deler av strekningen er situasjonen snudd på hodet:

– Andre deler ligger i helt nye områder, langt unna dagens infrastruktur. Det gir mange utfordringer når det gjelder tilgang til anleggsområdene og logistikk under anleggsperioden, sier han.

Sur bergart

Prosjektet har også støtt på en sulfidholdig bergart som har skapt problemer, grunnet sur avrenning.

– I tillegg til at avrenningene må håndteres spesielt, er ikke massene tillatt brukt i veibyggingen men må kjøres til et deponi. Når det er snakk om mellom fem og sju millioner kubikkmeter masse gir det en logistisk utfordring, Hobbesland.

E18 Grimstad – Kristiansand er den største kontrakten Statens vegvesen noen gang har satt ut, og utbyggingskostnadene er 3 milliarder kroner.

Prosjekter i fire fylker

Hele E18 fra Oslo til Kristiansand avhenger imidlertid av flere prosjekter enn Grimstad – Kristiansand gjennom Aust- og Vest-Agder. For at hele strekningen skal få bedre standard, må også følgende strekninger bli ferdige:

  • Frydenhaug – Eik, Buskerud. Antatt åpnet i desember 2008.
  • Øygardsdalen – Frivoll, Aust-Agder. 1100 meter. Antatt åpnet i juni 2009.
  • Langåker – Bommestad, Vestfold. 8 kilometer. Antatt åpnet før sommerferien i 2009.
  • Vestfold grense – Langangen, Telemark. 3,8 kilometer. Antatt åpnet i november 2010.
  • Sky – Telemark Grense, Vestfold. 8,4 kilometer. Antatt åpnet i desember 2010.
  • Gulli – Langåker, Vestfold. 24 kilometer. Antatt åpnet i september 2012.
  • Bommestad – Sky, Vestfold. 6 kilometer. Antatt åpnet i januar 2015.
  • Sky – Langangen, Vestfold. Omtalt i NTP 2006-2015. Planfase pågår.

Andre strekninger, som Arendal - Tvedestrand og lengre strekninger langs E18 i Telemark, foreligger det imidlertid ingen planer for foreløpig.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.